Dwa wieki na kartach ksiąg zapisane, czyli jubileusz Bibioteki Kórnickiej PAN

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Dwa wieki na kartach ksiąg zapisane

190. rocznicę powstania oraz 220. rocznicę urodzin swojego założyciela hrabiego Adama Tytusa Działyńskiego obchodzi w tym roku Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk. Z tej okazji przygotowano sześć wystaw prezentujących cenne polskie i zagraniczne eksponaty składające się na jej imponującą kolekcję.

Hrabia Działyński – nieprzeciętny erudyta, znawca historii, literatury i bibliografii – przewiózł w 1826 r. swoje zbiory do odziedziczonego po przodkach Kórnika. Postanowił tam stworzyć Bibliotheca Patria – skarbnicę wielkich dzieł literatury narodowej oraz źródeł dokumentujących chlubne tradycje Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W zbudowanej przez niego kolekcji znalazło się wiele cennych zabytków piśmienniczych, m.in. „Acta Tomiciana” – wielotomowy zbiór rękopisów z kancelarii królewskich ostatnich Jagiellonów, pierwodruki renesansowych oficyn krakowskich, diariusze sejmowe, rękopis pierwszego „Statutu Litewskiego”, „Roczniki” Jana Długosza z XVI w. oraz rękopis III części „Dziadów”.

Kolekcja jest tak wielka, że wybór eksponatów na wrześniową wystawę jubileuszową „Moje życie z książką. Hrabia Adam Tytus Działyński i jego biblioteka”, był niezwykle trudny. Ostatecznie zdecydowano się na zaprezentowanie kilkunastu rękopisów i druków pokazujących zwiedzającym początki działalności Biblioteki i kształtowanie się jej księgozbioru. Wśród nich znajdują się XIX-wieczne rękopisy dokumentujące powstawanie Biblioteki, a także starodruki, iluminowany modlitewnik, atlas, staropolskie litteraria, druki muzyczne oraz manuskrypty historyczne do dziejów Pierwszej Rzeczypospolitej.

Niebawem udostępnione zostaną także cenne zbiory biblioteczne pochodzące z różnych stron świata. Ekskluzywne przedmioty z Francji, egzotyczne eksponaty z Turcji, bogate rękopisy i druki włoskie, zbiory z Czech oraz manuskrypty i muzealia z Wielkiej Brytanii stanowią przedmiot pięciu zaplanowanych jeszcze na ten rok wystaw. Organizatorzy chcą w ten sposób ukazać różnorodność i wyjątkowość zgromadzonych w Bibliotece Kórnickiej materiałów oraz przypomnieć idee przyświecające tym, którzy je gromadzili i przechowali.

Ulotka informacyjna