Dwa wieki na kartach ksiąg zapisane, czyli jubileusz Bibioteki Kórnickiej PAN

Dwa wieki na kartach ksiąg zapisane

190. rocznicę powstania oraz 220. rocznicę urodzin swojego założyciela hrabiego Adama Tytusa Działyńskiego obchodzi w tym roku Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk. Z tej okazji przygotowano sześć wystaw prezentujących cenne polskie i zagraniczne eksponaty składające się na jej imponującą kolekcję.

Hrabia Działyński – nieprzeciętny erudyta, znawca historii, literatury i bibliografii – przewiózł w 1826 r. swoje zbiory do odziedziczonego po przodkach Kórnika. Postanowił tam stworzyć Bibliotheca Patria – skarbnicę wielkich dzieł literatury narodowej oraz źródeł dokumentujących chlubne tradycje Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W zbudowanej przez niego kolekcji znalazło się wiele cennych zabytków piśmienniczych, m.in. „Acta Tomiciana” – wielotomowy zbiór rękopisów z kancelarii królewskich ostatnich Jagiellonów, pierwodruki renesansowych oficyn krakowskich, diariusze sejmowe, rękopis pierwszego „Statutu Litewskiego”, „Roczniki” Jana Długosza z XVI w. oraz rękopis III części „Dziadów”.

Kolekcja jest tak wielka, że wybór eksponatów na wrześniową wystawę jubileuszową „Moje życie z książką. Hrabia Adam Tytus Działyński i jego biblioteka”, był niezwykle trudny. Ostatecznie zdecydowano się na zaprezentowanie kilkunastu rękopisów i druków pokazujących zwiedzającym początki działalności Biblioteki i kształtowanie się jej księgozbioru. Wśród nich znajdują się XIX-wieczne rękopisy dokumentujące powstawanie Biblioteki, a także starodruki, iluminowany modlitewnik, atlas, staropolskie litteraria, druki muzyczne oraz manuskrypty historyczne do dziejów Pierwszej Rzeczypospolitej.

Niebawem udostępnione zostaną także cenne zbiory biblioteczne pochodzące z różnych stron świata. Ekskluzywne przedmioty z Francji, egzotyczne eksponaty z Turcji, bogate rękopisy i druki włoskie, zbiory z Czech oraz manuskrypty i muzealia z Wielkiej Brytanii stanowią przedmiot pięciu zaplanowanych jeszcze na ten rok wystaw. Organizatorzy chcą w ten sposób ukazać różnorodność i wyjątkowość zgromadzonych w Bibliotece Kórnickiej materiałów oraz przypomnieć idee przyświecające tym, którzy je gromadzili i przechowali.

Ulotka informacyjna