Przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych przeszkoleni

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

W kolejnym spotkaniu z cyklu „Wniosek ERC krok po kroku” udział wzięło dwanaścioro naukowców reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne. Celem spotkania było przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności, związanych z aplikowaniem o finansowanie do European Research Council. Warsztaty poprowadzili pracownicy BDN PAN

20170426 warsztaty

Warsztaty obejmowały gros zagadnień związanych z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych, począwszy od formularzy z podstawowymi informacjami o projekcie, a skończywszy na dokumentach dodatkowych, związanych np. z dokonaniem analizy kwestii etycznych, które mogą pojawić się w projekcie. Większość uwagi poświęcono przygotowaniu zasadniczej części wniosku, obejmującej merytoryczny opis planowanych badań. Omawiane były strategie pisania, rozkład materiału, a także zasadnicze różnice w roli poszczególnych części z punktu widzenia procedury ewaluacyjnej.
Warsztaty „Krok po kroku” skierowane są do naukowców rozważających złożenie wniosku Starting, Consolidator lub Advanced do ERC wraz z którąś z polskich jednostek naukowych. Oprócz omówienia wymogów formalnych podczas spotkania przeprowadzany jest szereg ćwiczeń praktycznych, mających na celu przećwiczenie zdobytej wiedzy w praktyce.

Kolejne warsztaty z cyklu odbędą się w Warszawie w dniu 19 maja (zamknięcie naboru 15 maja) oraz 29 czerwca. Zachęcamy do zapisów poprzez formularz elektroniczny:

https://goo.gl/forms/i9oWgOfa9Qdp0vrJ2.