Wizyta delegacji Wietnamskiej Akademii Nauk Społecznych w PAN

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

22 czerwca 2018 Prezes PAN – prof. Jerzy Duszyński przyjął ośmioosobową delegację przedstawicieli Wietnamskiej Akademii Nauk Społecznych (VASS) z jej Prezesem prof. dr. Nguyen Quang Thuanem na czele. Spotkanie to było posumowaniem wszystkich rozmów, które delegaci z VASS przeprowadzili w instytutach PAN w Warszawie.

W dniach 18 i 21 czerwca 2018 goście, zgodnie z zakresem zainteresowań naukowych, złożyli dwie wizyty robocze w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (IFiS PAN). Trzon wizyty w IFiS PAN stanowiły dwa seminaria, podczas których pracownicy Institute for Family and Gender Studies (IFGS VASS) oraz IFiS PAN zaprezentowali wyniki prowadzonych aktualnie badań i analiz. Przeprowadzone dyskusje dotyczyły m.in.: problemów starzejącej się populacji w Wietnamie, podstawowych wartości współczesnej rodziny w Wietnamie, strukturalnego i kulturowego wymiaru zmian społecznych w kontekście problemów współczesnej rodziny w Polsce.

Ponadto, 19 czerwca 2018 naukowcy Institute for European Studies VASS oraz Institute for Family and Gender Studies VASS spotkali się z przedstawicielami Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Rozmowy dotyczyły sytuacji rodziny na wsi, żywności ekologicznej, kooperatyw spożywczych, ubóstwa, zmian spowodowanych przez industrializację oraz problemów demograficznych obszarów wiejskich. Uzgodniono dwa porozumienia o współpracy naukowej z ww. instytutami.

Wizyta delegacji Wietnamskiej Akademii Nauk Społecznych w PAN (2).JPG

Fot. 1. od lewej: dr Piotr Binder (IFiS PAN) , dr Anna Plater Zyberk (Dyrektor BWZ PAN), prof. Ngo Xuan Binh (Institute of India and South-West Asia under VASS) , prof. Jerzy Duszyński (Prezes PAN), prof. Nguyen Quang Thuan (Prezes VASS), prof. Andrzej Rychard (Dyrektor IFiS PAN), Nguyen Thanh Ha (Director General, International Cooperation Department of VASS), dr Nguyen Bui Nam (Chief Administrator of VASS)

Wizyta delegacji Wietnamskiej Akademii Nauk Społecznych w PAN (1).JPG

Fot. 2 – spotkanie z Prezesem PAN 22.06.2018