Stypendium dla dr Karoliny Ćwiek-Rogalskiej z IS PAN

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

IS

Wśród 181 laureatów tegorocznej edycji stypendiów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców poniżej 35. roku życia znalazła się dr Karolina Ćwiek-Rogalska z Instytutu Slawistyki PAN. Przez okres 3 lat badaczka będzie otrzymywała stypendium przyznawane w uznaniu za prowadzenie wysokiej jakości badań oraz imponujący dorobek naukowy.

Dr Karolina Ćwiek-Rogalska jest adiunktem w IS PAN, bohemistką i antropolożką. Zajmuje się przemianami krajobrazu kulturowego w dawnej Czechosłowacji oraz w Polsce po wysiedleniach przebiegających od roku 1945. Jest autorką monografii „Zapamiętane w krajobrazie. Krajobraz czesko-niemieckiego pogranicza w czasach przemian” (Warszawa 2018). Znalazła się również wśród stu młodych uczonych, wyróżnionych w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Zgodnie z polityką Fundacji, nagrody przyznawane są najzdolniejszym młodym badaczom ze wszystkich dyscyplin nauki.