Szczyt klimatyczny ONZ w Nowym Jorku 2019

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Głowy państw z całego świata zaprezentowały 23 września przed Sekretarzem Generalnym ONZ, w jaki sposób planują hamować zmiany klimatu. 77 przywódców ogłosiło, że będzie dążyć do uzyskania neutralności klimatycznej swojego kraju do 2050 roku.

Kulisy szczytu

Intensywne przygotowania delegacji krajowych do konferencji „Climate Action Summit” zaczęły się kilka miesięcy wcześniej. Prace odbywały się w ramach tematycznych koalicji, a państwa mogły przyłączać się do tych, które były im najbliższe.

Polska najaktywniej działała w ramach koalicji „Czynniki społeczne i polityczne”, która  skupiała się na promowaniu idei solidarnej transformacji, uwzględniania kwestii równouprawnienia w kontekście zmian klimatu i ochrony zdrowia (czyste powietrze).

Pozostałe koalicje zajmowały się transformacją energetyczną, przemysłem, infrastrukturą i miastami, rozwiązaniami opierającymi się na przyrodzie, finansowaniu i cenach węgla, a także na mobilizacji młodzieży.

Flaga ONZ

Głos dla zdecydowanych działać

W tym roku Luis Alfonso de Alba – Specjalny Wysłannik Sekretarza Generalnego ds. Szczytu Działań na Rzecz Klimatu ONZ – zapowiedział, że państwa powinny prezentować ambitne plany działań przeciwdziałających kryzysowi klimatycznemu.

W agendzie szczytu uwzględniono te kraje, które zaprezentowały nowe zobowiązania redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konkretne plany adaptacji do zmian klimatu.

Co ogłoszono

Najbardziej oklaskiwanymi deklaracjami były te dotyczące jasnej cezury czasowej osiągnięcia neutralności klimatycznej, postępu w transformacji energetycznej  i zaoferowania funduszy na działania związane z ochroną i adaptacją do zmian klimatu.

Prezydent Słowacji Zuzana Čaputová zapowiedziała zamykanie kopalń, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson znaczne zwiększenie użytkowania energii słonecznej, a turecka głowa państwa Recep Tayyip Erdoğan – tysiące nowych ścieżek rowerowych w miastach.

Sekretarz Generalny ONZ przekonywał, że działania na rzecz ochrony klimatu to wyścig, który można wygrać.

Źródło informacji: Polska Akademia Nauk