Jak uczyć o różnorodności rodzinnej

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Osoby pracujące w sektorze zdrowia, prawa, edukacji i pomocy społecznej nie są przygotowane do pomagania rodzinom LGBT+. To jeden z tematów poruszonych podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Psychologii PAN.

Uczestnicy konferencji przysłuchują się dyskusji prelegentów

Wydarzenie „Jak uczyć o różnorodności rodzinnej? – perspektywa interdyscyplinarna” miało miejsce 15 listopada w Warszawie. Odbyło się w ramach europejskiego projektu „Doing right(s): Nowoczesne narzędzia dla profesjonalistów i profesjonalistek pracujących z rodzinami LGBT+”.

„Badania pokazały, że we współczesnej Polsce osoby pracujące w sektorze zdrowia, prawa, edukacji i pomocy społecznej nie są – zarówno podczas formalnej edukacji, jak i późniejszych szkoleń zawodowych – przygotowane do pomagania rodzinom LGBT+” – zauważyła dr Agata Stasińska z Instytutu Psychologii PAN.

Uczestnicy konferencji dyskutowali m.in. o marginalizacji rodzin LGBT+. „Zależało nam przede wszystkim na zwróceniu uwagi na to, w jak silnym stopniu brak prawnego rozpoznania rodzin LGBT+ w Polsce wpływa na ich codzienne funkcjonowanie w relacji z instytucjami publicznymi” – podkreśliła dr hab. Joanna Mizielińska z Instytutu Psychologii PAN i dodała: „Ów brak jest również ograniczający dla profesjonalistów, którzy w swojej praktyce nie mogą się powołać na żadne prawne i odgórne rozporządzenia. Muszą na własną rękę poszukiwać niekonwencjonalnych rozwiązań, które nie są konieczne w przypadku rodzin różnopłciowych”.

Prelegenci rozmawiali również o włączeniu tematu różnorodności rodzinnej w programy nauczania na studiach wyższych. Takie działania są ich zdaniem możliwe i zależą nie tylko od zmian prawnych czy dobrej woli, ale przede wszystkim większej świadomości we wspomnianych kwestiach.

Projekt „Doing right(s): Nowoczesne narzędzia dla profesjonalistów i profesjonalistek pracujących z osobami LGBT+” jest realizowany (w ramach unijnego programu Erasmus+) w trzech krajach, w tym w Polsce (m.in. przez Instytut Psychologii PAN).

Źródło informacji i zdjęć: Instytut Psychologii PAN