Horyzont Europa: konsultacje z przedstawicielami Komisji Europejskiej

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Jakie zmiany przewiduje unijny program ramowy Horyzont Europa? To temat warsztatów zorganizowanych 20 listopada w Warszawie przez Polską Akademię Nauk (PAN) i Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK).

Prof. Paweł Rowiński wita uczestników warsztatów

Spotkanie „Stakeholders workshop on Horizon Europe implementation” poprowadzili przedstawiciele Komisji Europejskiej. W konsultacjach wzięło udział ok. 90 osób: naukowców, przedsiębiorców i urzędników.

Uczestników powitali wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński i dyrektor KPK dr Zygmunt Krasicki. Głos zabrał również Mateusz Gaczyński z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju.

Eksperci Komisji Europejskiej opowiedzieli o nowościach w programie Horyzont Europa, który w 2021 roku zastąpi program Horyzont 2020. Opisali m.in. zmiany w umowie grantowej i przybliżyli temat finansowania, naboru wniosków, audytów i upowszechniania wyników badań.

Więcej informacji o aktualnych warsztatach i propozycjach dla polskich naukowców na stronie KPK.

Źródło informacji i zdjęcia: Polska Akademia Nauk