Kontakt z psem lekarstwem na stres w pandemii

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Prawie trzy czwarte właścicieli psów przyznaje, że obecność podopiecznych pozwoliła im zredukować stres związany z pandemią COVID-19. A jak na same czworonogi wpłynęło zamknięcie w domach? Sprawdzili to badacze z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (IGBZ PAN).

Kontakt_z_psem_lekarstwem_na_stres_w_pandemii.jpg

Dobrze mieć psa

Z badań wynika, że osoby posiadające psy, w czasie pandemii COVID-19 jeszcze bardziej doceniły ich obecność. 70% osób, które wypowiedziały się w ankiecie, przyznaje, że kontakt z czworonożnym przyjacielem pozwolił im zredukować lęki wynikające z sytuacji zagrożenia. „Ci właściciele, którym kwarantanna sprawiła problemy w kontekście posiadania psa najczęściej byli mieszkańcami małych mieszkań bez ogrodów, a także posiadacze szczeniąt” – zauważa dr Irene Camerlink, współautorka badania.

Czy restrykcje wpłynęły na zwierzęta?

Naukowców interesowało także, jak czas ograniczonego przemieszczania się wynikający z restrykcji podczas trwania pandemii wpływał na psy. 75% ankietowanych nie zauważyło znacznej różnicy w zachowaniu swoich pupili. Natomiast w grupie tych, którzy dostrzegli, że ich psy zachowują się inaczej, zbliżony odsetek uznał zmiany za pozytywne (30%), jak i za negatywne (24%).

Jak psy znosiły pandemię?

Pośród pozytywnych zmian zachowania mówiono przede wszystkim o tym, że psy były bardziej przyjazne i  spokojne dzięki stałej obecności właścicieli. U tych psów, które zmieniły zachowania na gorsze, zaobserwowano problemy zdrowotne, czasem agresję i nasilone szczekanie. „Widzimy korelację między przebywaniem psów w domostwach bez ogrodu lub podwórza a złym samopoczuciem psów podczas pandemii” – mówi dr Irene Camerlink.

Przebieg badania

Wyniki pochodzą z badania ankietowego, które prowadzili prof. Tadeusz Jezierski i dr Irene Camerlink z Zakładu Behawioru i Dobrostanu Zwierząt Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN. O jego założeniach pisaliśmy już na naszej stronie w maju. Ankiety dystrybuowano aż w 9 językach, dzięki czemu dane udało się zebrać z kilkudziesięciu państw. Analiza dotycząca psów bazowała na 700 kwestionariuszach. Do września przedstawione zostaną wyniki dotyczące sytuacji kotów w czasie pandemii.

Źródło informacji: Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN