Instytut Slawistyki PAN zaprasza na promocję książki dr hab. Anny Zielińskiej

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Instytut Slawistyki PAN zaprasza na promocję książki dr hab. Anny Zielińskiej

Instytut Slawistyki PAN Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy zapraszają na promocję książki dr hab. prof. IS PAN Anny Zielińskiej „Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim”. Książka została nagrodzona „Lubuskim Wawrzynem Naukowym 2013”. Promocja odbędzie się 20 marca 2014 r. o godz. 18.00 w Pracowni Duży Pokój, Warszawa, ul. Koszykowa 24/12. Rozmowę z autorką książki poprowadzi prof. dr hab. Wojciech Burszta.

Mieszkańcy regionu lubuskiego, przyłączonego do Polski po 1945 roku, zostali poddani eksperymentowi socjotechnicznemu, którego celem miała być zmiana ich tożsamości. Zgodnie z mitem „ziem odzyskanych” mieli przestać być Niemcami, Polakami z kresów wschodnich, Poleszukami, Bukowińczykami, Ukraińcami, Łemkami, Cyganami, ludźmi o różnych lokalnych tożsamościach, o podwójnych tożsamościach. Mieli się stać Polakami, członkami „nowego społeczeństwa ziem odzyskanych”, świadczącymi zuniformizowaną kulturą narodową i zunifikowanym „najczystszym” językiem polskim o polskości przyłączonych do państwa polskiego w 1945 roku ziem niemieckich. Na ile ten eksperyment się udał? Próbę odpowiedzi na to pytanie podjęła autorka książki „Mowa pogranicza. Studium i językach i tożsamościach w regionie lubuskim” na podstawie kilkuletnich badań terenowych.

"Praca jest nowa, oryginalna i pionierska nie tylko w literalnie rozumianym zakresie tematyczno-problemowym (jako studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim), ale także w szerszym aspekcie uczciwego, aideologicznego spojrzenia na tzw. nowe dialekty mieszane na tzw. Ziemiach Zachodnich i Północnych".
prof. dr hab. Bogdan Walczak

Dodatkowe informacje:

Dr hab. Anna Zielińska, profesor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Obszar zainteresowań badawczych to językoznawstwo polskie i słowiańskie, zwłaszcza: dialektologia, socjolingwistyka, kontakty językowe, wielojęzyczność, pogranicza językowe. Autorka 80 prac naukowych, w tym monografii: Wielojęzyczność staroobrzędowców mieszkających w Polsce (Warszawa 1996); Mniejszość polska na Litwie kowieńskiej. Studium socjolingwistyczne (Warszawa 2002);  Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach północno-wschodnich. Ginąca część kultury europejskiej (wspólnie z Zofią Sawaniewską – Mochową, Warszawa 2007); Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim (Warszawa 2013). Jej pasją są badania terenowe, rozumiane jako wędrowanie i rozmowy z ludźmi.

Więcej o książce na stronie: http://www.ispan.waw.pl/ksiegarnia/pl/p/Mowa-pogranicza.-Studium-o-jezykach-i-tozsamosciach-w-regionie-lubuskim%2C-Anna-Zielinska/293