Instytut Badań Literackich PAN - wiadomości w skrócie

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Prezentujemy aktualności w skrócie z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Wiadomości:

 • Fundacja Gender Center we współpracy z Instytutem Badań Literackich PAN serdecznie zaprasza na wykład dr Doroty Sumińskiej pt. „Między nami zwierzętami. O komunikacji międzygatunkowej” 14.02 o godz. 18 w sali 144.

  Zwierzęta porozumiewają się równie precyzyjnie jak ludzie, choć nie używają do tego symboli. Czym są zainteresowane poszczególne gatunki? Jak przekazują sobie informacje? Jakie zmysły do tego angażują - wzrok, jak człowiek, czy węch, dotyk albo słuch? Komunikacja zwierząt to dziedzina obszerna, ale poznawalna. Wymaga od ludzi jedynie cierpliwości, empatii, pokory i odrobiny wyobraźni.

  Dotychczasowe więzi między ludźmi a zwierzętami wymagają zasadniczego przemyślenia i przeformułowania. Konieczne wydaje się dokonanie przewartościowania dotychczasowych wyobrażeń na temat roli człowieka w świecie zwierząt. Układ hierarchiczny powinien być zastąpiony przez układ wertykalny, pozwalający traktować zwierzęta jako naszych partnerów. Dialog jest kluczowym pojęciem otwierającym nowe perspektywy w sferze teoretycznej i artystycznej. Punktem wyjścia jest dostrzeżenie i uszanowanie Inności zwierząt, co oznacza powstrzymanie się od narzucania im naszych kulturowych wyobrażeń. Dotychczasowa kategoria „zwierzęcości” rozumiana jako sfera wspólna ludziom i zwierzętom została tu uznana za niewystarczającą do opisu relacji ludzko-zwierzęcych. Zadaniem staje się odkrycie w zwierzęciu tego, co jest w nim „niezwierzęce” ale także nie ludzkie. W przeszłości pierwiastek ten nazywano boskim. Często chociażby w totemizmie zwierzęta wyobrażano sobie jako bogów, dających początek ludzkości. W świecie współczesnym podobne wyobrażenia przestały odgrywać znaczącą rolę, jednakże pozostała pewna intuicja: to Inne w zwierzęciu tworzy jego autonomię. Ideą, jaka przyświeca temu projektowi, jest poszanowanie odrębności innych gatunków, czyli rezygnacja z zawłaszczania i podporządkowywania zwierząt celom wyłącznie ludzkim. Dotychczas relacje pomiędzy człowiekiem a zwierzętami były widziane przede wszystkim przez pryzmat opieki i wykorzystania zwierząt dla potrzeb ludzkich. Do niedawna sfera związana z emocjami była marginesem, który – poddawany obecnie głębokiemu namysłowi – traktowany jest jak soczewka odbijająca relacje międzygatunkowe. Wydaje się, że przestrzenią umożliwiającą spotkanie ludzi i zwierząt oprócz emocji jest sfera wyobraźni i język nowej etyki.

 • Z żalem zawiadamiamy, że 10 lutego 2013 roku zmarła śp. Jadwiga Czachowska, emerytowany profesor w Instytucie Badań Literackich PAN. Msza żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 18 lutego 2013 roku o godz. 13.00 w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Gdańskiej 6a w Warszawie, po czym odbędą się uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Powązkowskim (kondukt wyruszy od VI bramy - ulica Ostroroga).

 • 25 lutego 2013 o godz. 11.00 w sali 144 odbędzie się zebranie Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego. Dr hab. Anna Cetera z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi referat pt. „Problematyka redakcyjna oryginału i przekładu (Słomczyński, Barańczak, Kamiński) tekstów Szekspira”.

 • Wielka lutowa promocja książek w Wydawnictwie IBL PAN. Chcielibyśmy przypomnieć dawniej wydane w Wydawnictwie IBL tytuły, jak również zachęcić do sięgnięcia po książki publikowane w ostatnich latach. W związku z tym zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej oferty. Przez cały luty do każdej zakupionej książki lub czasopisma, wydanych w ciągu ostatnich trzech lat (od 2009 roku), dołączymy GRATIS dwie wybrane publikacje z lat wcześniejszych (do 2008 roku włącznie). Oferta dotyczy zarówno książek, jak i czasopism wydawanych w IBL PAN. Skierowana jest do klientów indywidualnych, jak również bibliotek oraz instytucji nauki i kultury. Promocja potrwa do 28 lutego. Książki w promocji można zamawiać e-mailowo – wydibl@ibl.waw.pl, krzysztof.smolski@ibl.waw.pl – lub przez stronę internetową: w takim wypadku tytuły wybranych dodatkowo książek (lub czasopism) proszę wpisywać w polu przeznaczonym na uwagi.

 • Kurs Retoryki Praktycznej i Krytyki
  Wobec bardzo dużego zainteresowania Kursem Retoryki Praktycznej i Krytyki uprzejmie zawiadamiamy, że w tym roku akademickim odbędzie się jeszcze jedna, już XIX edycja kursu. Kurs będzie trwał od marca do lipca 2013 roku; zapisy przyjmujemy od 4 stycznia 2013. Miło nam będzie gościć Państwa w Pałacu Staszica na naszym kursie. Wszyscy chętni mile widziani, ale informujemy jednocześnie, że liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji na stronie: http://ibl.waw.pl/pl/strona-glowna/aktualnosci/kurs-retoryki-praktycznej-i-krytyki