II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski - Polska w Europie Środkowej

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

W Krakowie w dniach 13-15 września 2012 r. zaplanowano sesję poświęconą fenomenowi dziedzictwa i pamięci, odbywającą się w ramach II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski - Polska w Europie Środkowej. To wspólna inicjatywa Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie oraz Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Przedmiotem wystąpień i dyskusji będzie ewolucja pojęcia dziedzictwa kulturowego, konfrontacja transnarodowych miejsc pamięci z tradycją narodową, a także nowe perspektywy badania pamięci.

Na sesję złożą się dwa panele tematyczne, z których pierwszy poprowadzą koordynatorzy projektu „Polsko-niemieckie miejsca pamięci/ Deutsch-polnische Erinnerungsorte" Hans Henning Hahn i Robert Traba. W moderowanej przez Miloša Režnika dyskusji przedstawią oni efekty kilkuletnich wspólnych polsko-niemieckich badań oraz publikację podsumowującą cały projekt (8 tomów, 130 autorów). Drugi z paneli skupi się na analizie materialnych i niematerialnych nośników pamięci, tradycjach regionalnych, specyfice pamięci mniejszości narodowych, kulturowych i społecznych.

Organizowanej w siedzibie MCK sesji będzie towarzyszyć prezentacja aktualnej oferty MCK, a zwłaszcza programu stypendialnego MKiDN „Thesaurus Poloaniae" oraz kwartalnika „Herito".

Dodatkowe informacje:

Debata: Dziedzictwo i pamięć
Miejsce obrad: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, sala konferencyjna „Pod Kruki"
Data: 13-15 września 2012 r., godz. 15.00-19.00
Moderatorzy całości: Jacek Purchla, Robert Traba