Sympozjum poświęcone postaci Otto Forst de Battaglii w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Z okazji 50. rocznicy śmierci Otto Forst de Battaglii, wielkiego Europejczyka i pośrednika między kulturami, 19 listopada 2015 r. o godz. 18 w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu odbędzie się sympozjum poświęcone jego osobie. Wydarzenie jest współorganizowane przez Uniwersytet Wrocławski oraz Konsulat Honorwy Republiki Austrii we Wrocławiu.

Program wydarzenia:

  • Dr. Krzysztof Huszcza (Uniwersytet Wrocławski): „Otto Forst de Battaglia - die Jahre 1889-1965 aus der Perspektive eines vollendeten Lebens“
  • Prof. Dr. Lorenz Mikoletzky (Austriackie Archiwum Narodowe): „Das wissenschaftliche Oeuvre von Otto Forst de Battaglia aus der Perspektive der Historiographie“
  • Prof. Dr. Edward Białek (Uniwersytet Wrocławski): „Otto Forst de Battaglias Idee der „geistigen Abrüstung“ und seine Übersetzung des Romans "Die Walstatt von Liegnitz" von Zofia Kossak“
  • Dr. Jakub Forst Battaglia: „Otto Forst de Battaglia als Brückenbauer“

         

Sympozjum:

„Otto Forst de Battaglia - ein Grandseigneur im Dienste der Völkerverständigung“
Otto Forst de Battaglia – Grandseigneur w służbie porozumienia między narodami
(wydarzenie w j. niemieckim)
 
Wykład:

„Czy to my władamy językiem, czy język nami ?”
Rozważania o relacji władzy z punktu widzenia typologii językowej
(wydarzenie w j. niemieckim)

Wykład dra Hansa Christiana Luschützky’ego, wykładowcy Uniwersytetu Wiedeńskiego, odbędzie się w dniu 23 listopada o godz. 19 w PAN Stacji Naukowej w Wiedniu w ramach tzw. Klubu Profesorów.
 
Wykład:

„The Evolutionof the Contemporary Political System in Russia.
Between authoritarianism and totalitarianism“

„Ewolucja współczesnego systemu politycznego w Rosji.
Pomiędzy autorytaryzmem a totalitaryzmem”
(wydarzenie w j. angielskim)

Wykład:

„Das Bild von Galizien in Anthologien und Enzyklopädien des 19. Jahrhunderts“
„Obraz Galicji w antologiach i encyklopediach XIX-wiecznych”
(wydarzenie w j. niemieckim)

Wykład Olhi Voznyuk, doktorantki Kolegium Galicyjskiego przy Uniwersytecie Wiedeńskim, odbędzie się w dniu 3 grudnia o godz. 19 w PAN Stacji Naukowej w Wiedniu. Komentatorem będzie prof. Alois Woldan z Uniwersytetu Wiedeńskiego. Wydarzenie jest współorganizowane przez wiedeński Instytut Nauk o Człowieku (IWM, Institut für die Wissenschaften vom Menschen).

Dodatkowe informacje:

Wstęp wolny
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: talik@viennapan.org
PAN Stacja Naukowa w Wiedniu
Boerhaavegasse 25
1030 Wien

Telefon: +43 1 713 59 29
Fax: +43 1 713 59 29 550
E-mail: office@viennapan.org
www.viennapan.org