ERC Consolidator Grant dla prof. Katarzyny Marciniak

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
ERC Consolidator Grant dla prof. Katarzyny Marciniak

Prof. Katarzyna Marciniak, członek Akademii Młodych Uczonych z I Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN otrzymała Consolidator Grant przyznawany przez European Research Council. Prof. Marciniak dostała grant w tej kategorii jako pierwsza osoba w Polsce w dziedzinie humanistyki.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) przyznała prof. Katarzynie Marciniak wyróżnienie w kategorii Consolidator Grant przeznaczone dla naukowców na etapie, na którym utrwalają oni swoją niezależną grupę badawczą lub projekt. Nagrodzony projekt: „Our Mythical Childhood… The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges” ma otrzymać dofinansowanie na pięć lat. Zespół prof. Marciniak, którego członkami są uczeni z Europy, Afryki, Azji i Australii, będzie zajmował się recepcją antyku w kulturze dziecięcej i młodzieżowej.

„ERC Consolidator Grants” powstały, by wspierać badaczy znajdujących się na etapie kariery, na którym utrwalają oni swoją niezależną grupę badawczą lub projekt. Granty mają na celu wzmocnić młode doskonałe grupy naukowe.

Prof. Katarzyna Marciniak jest filologiem klasycznym oraz italianistką. Kieruje obchodzącym właśnie 25-lecie swojego istnienia Ośrodkiem Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA) na Wydziale „Artes Liberales” UW. Należy do Akademii Młodych Uczonych PAN. Jej zainteresowania naukowe dotyczą m.in. Cycerona i recepcji tradycji antycznej ze szczególnym uwzględnieniem XX i XXI w. Jest Ambasadorem Naukowym Fundacji Alexandra von Humboldta, Młodym Ambasadorem Polszczyzny, laureatką Nagrody Naukowej „Polityki” oraz licznych grantów i stypendiów, w tym Harvard University Loeb Classical Library Foundation Grant i Humboldt Alumni Award.