Międzynarodowe seminarium na temat sytuacji polityczno-społecznej na Półwyspie Koreańskim

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN zaprasza do udziału w sympozjum "The Korean Peninsula in a global context. Opportunities and challenges in the 21st century". Poprzez interdyscyplinarny charakter sympozjum organizatorzy dążą do poruszenia wielu kwestii powiązanych ze współczesnym Półwyspem Koreańskim zarówno w sferze kulturowej, politologicznej, ekonomicznej czy historycznej. Referaty będą dotyczyć zarówno Korei Południowej jak i Północnej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w sympozjum – zarówno w charakterze referentów, jak i uczestników dyskusji. Obrady wydarzenia odbywać się będą w języku angielskim.
Data: 10 marca 2015 r.
Miejsce: Warszawa, Pałac Staszica, pok. 312, siedziba IKŚiO PAN
Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej, wstęp wolny.
Termin przesyłania abstraktów referatów upływa 31 stycznia 2015 roku. W ciągu dwóch tygodni od tej daty poinformujemy o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia.
Termin przesyłania artykułów do publikacji upływa do 10 marca 2015 roku.
Przewidujemy wydanie wybranych tekstów w naszym czasopiśmie naukowym Acta Asiatica Varsoviensia. www.iksio.pan.pl/aav
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres dr Nicolasa Leviego: nlevi@iksio.pan.pl

Dodatkowe informacje:

Nicolas Levi (dr nauk humanistycznych, adiunkt w Polskiej Akademii Nauk) przygotował pierwszą analizę klasy rządzącej w Korei Północnej w języku polskim. Książka pt. Kto rządzi w Korei Północnej (wyd. Dialog, 2015, 222 stron) zawiera relacje północnokoreańskich uciekinierów, z którymi autor osobiście rozmawiał oraz przedstawia wyniki analiz pamiętników twórców reżimu północnokoreańskiego. Jest to pierwsza próba analizy klasy rządzącej w KRLD oraz procesu podejmowania decyzji w północnokoreańskim establishmencie. W rezultacie powstała książka, która ujawnia nieznane polskiemu czytelnikowi fakty, procesy i mechanizmy rządzące ostatnim na ziemi państwem totalitarnym. Książka trafiła do księgarń 20 stycznia 2015 r.