Dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak z Nagrodą Narodowego Centrum Nauki

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

ncn
foto: Michał Niewdana/NCN

Dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak z Instytutu Farmakologii PAN otrzymała dziś Nagrodę Narodowego Centrum Nauki 2016 dla uczonych do 40. roku życia za wybitne osiągnięcia w ramach badań podstawowych – prac podejmowanych w celu zdobycia nowej wiedzy, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Pozostałymi laureatami są dr hab. Marcin Szwed z UJ prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk z UW.

Dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak z Instytutu Farmakologii PAN została laureatką Nagrody NCN w obszarze nauk o życiu. Do jej osiągnięć należy określenie roli układu endokanabinoidowego w rozwoju i terapii bólu przewlekłego oraz opracowanie nowego podejścia farmakologicznego w leczeniu bólu związanego z osteoartozą. Wyróżnienie ufundowały firmy Biprostal S.A. i Koksoprojekt BIS Sp. z o.o.
 
– Przyznana Nagroda potwierdza wagę prowadzonych przeze mnie badań, które dotyczą skutecznego leczenia bólu. Jest zwieńczeniem moich dotychczasowych osiągnięć w tym temacie, ale także motywacją do dalszej pracy, aby przyczynić się do zwiększenia skuteczności postępowania przeciwbólowego u pacjentów z zespołami bólu przewlekłego – komentuje dr hab. Starowicz-Bubak.
 
Dr hab. Marcin Szwed z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego jest laureatem w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Doceniono go za prowadzone na dużą skalę badania nad plastycznością mózgu u osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Zespołowi, którym kieruje laureat, udało się przełamać utrwalone w nauce tezy o podziale mózgu na osobne części zmysłowe. Fundatorem nagrody jest Grupa Azoty S.A.
 
– Jestem wdzięczny NCN za to, że przyznało mi „naukowe Nike”, bo utwierdza mnie to w przekonaniu, że można wrócić do Polski i robić tu fajną naukę – mówi dr hab. Szwed. – Ta nagroda to też docenienie zespołu fantastycznych ludzi, z którymi mam przyjemność pracować.
 
Prof. dr. hab. Mikołaja Bojańczyka z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego wyróżniono w obszarze nauk ścisłych i technicznych. Kapituła Nagrody NCN wysoko oceniła jego badania w zakresie informatyki teoretycznej, teorii automatów i logiki. W swoich najważniejszych pracach profesor porównywał siłę obliczeniową różnych modeli obliczeń, m.in. wariantów automatów na drzewach lub formalizmów logicznych interpretowanych w strukturach drzewiastych. Fundatorem wyróżnienia jest EDF Polska S.A.
 
– Czuję się zaszczycony Nagrodą NCN. Traktuję ją jako wyraz uznania dla szerszego środowiska pracującego w Polsce nad podstawami informatyki. W moim odczuciu dziedzina ta jest jedną z mocnych stron polskiej nauki, a nasi naukowcy w niej pracujący mogą śmiało próbować współpracy i współzawodnictwa z najlepszymi ośrodkami na świecie – ocenia profesor Bojańczyk.
 
Każdy z naukowców otrzyma 50 tysięcy złotych.
 
Nagroda NCN jest przyznawana przez kapitułę konkursową złożoną z przedstawicieli Rady NCN, dyrektora Centrum i fundatorów Nagrody. Trójka zwycięzców została wyłoniona spośród 49 kandydatur nadesłanych przez wybitnych naukowców. Każdy z uprawnionych mógł wskazać tylko jednego naukowca. Niektórzy badacze nominowani byli przez kilka osób równocześnie.
 
Uroczystość wręczenia Nagrody NCN 2016 odbyła się dziś, 12 października w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w krakowskich Sukiennicach. Pamiątkowe statuetki wręczyli przedstawiciele fundatorów. Galę poprowadziła Grażyna Torbicka, a uroczystość uświetnił koncert akordeonistki Weroniki Sury.