Konferencja "Medical, ethical and legal aspects of experimental therapy"

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Celem konferencji, organizowanej przez Polską Akademię Nauk, jest przedstawienie medycznych, etycznych i legislacyjnych uwarunkowań terapii eksperymentalnej.

bann ket

Konferencja międzynarodowa
Medical, ethical and legal aspects of experimental therapy
Warszawa, Pałac Staszica, 19 maja 2017 r.

Celem konferencji, organizowanej przez Polską Akademię Nauk, jest przedstawienie medycznych, etycznych i legislacyjnych uwarunkowań terapii eksperymentalnej. Jak wiadomo, istnieją reguły prowadzenia badań klinicznych, zawarte m.in. w odpowiedniej dyrektywie Komisji Europejskiej, prawie farmaceutycznym, itd. W przeciwieństwie do tego podstawy legislacyjno-etyczne prowadzenia leczenia, którego skuteczność nie została jeszcze potwierdzona według reguł Evidence-Based Medicine, różnią się w poszczególnych krajach EU i USA. Utrudnia to znacznie dostęp chorych do nowych leków oraz metod terapii, które nie zostały jeszcze oficjalnie zatwierdzone, jednak oferują uzasadnione nadzieje co do ich skuteczności. W ostatnich latach lawinowo rośnie zainteresowanie tą formą terapii, istnieje więc pilna potrzeba przedstawienia sytuacji w tym zakresie z perspektywy polskiej i międzynarodowej.

Należy się spodziewać, że konferencja doprowadzi do wypracowania rekomendacji odnośnie harmonizacji istniejących w krajach UE różnych regulacji dotyczących terapii eksperymentalnej, podobnie jak miało to miejsce w przypadku badań klinicznych. Można mieć nadzieję, że konferencja przyczyni się do dalszego rozwoju badań nad nowymi lekami i szerszego do nich dostępu pilnie potrzebującym tej terapii chorym.

Dotychczas swój udział w konferencji potwierdzili następujący eksperci:

Alison Bateman-House, PhD, MPH, MA (cv) (Division of Medical Ethics, NYU School of Medicine, Co-Chair, Working Group on Compassionate Use and Pre-Approval Access, Deputy Director, Compassionate Use Advisory Committee (CompAC)) Compassionate Use in the United States: An Update of Recent Industry, Regulatory, Legislative, and Social Factors

Jan Borysowski (cv) (Warszawski Uniwersytet Medyczny): Compassionate use and ethics committees

Marisa Papaluca (cv) (Senior Scientific Adviser, European Medicines Agency, London): Experimental therapy: the EMA perspective

Joanna Rożyńska (cv) (Uniwersytet Warszawski, Centrum Bioetyki i Bioprawa): Access to investigational drugs outside of controlled clinical research - individual and social interests

Abha Saxena (cv) (Coordinator, HQ/HIS/IER/REK, World Health Organization, Geneva): The ethics of emergency use of unproven interventions outside of research” – WHO’s guidance

Agata Wnukiewicz-Kozłowska (cv) (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii): Access to experimental treatment in the court's interpretation

Obrady będą prowadzone w języku angielskim. Wstęp wolny po uprzedniej rejestracji (prosimy o podanie danych kontaktowych).

Program


INFORMACJE OGÓLNE:

Organizator:
Polska Akademia Nauk
Prof. Andrzej Górski, Wiceprzewodniczący Komisji ds. Etyki w Nauce PAN

Data i miejsce konferencji:
19 maja 2017 r., godz. 10.00
Sala Lustrzana Pałacu Staszica w Warszawie (ul. Nowy Świat 72, I piętro)

Komitet Organizacyjny:
Prof. Andrzej Górski
Dr n med. Jan Borysowski

Sekretariat organizacyjny:
Biuro Współpracy z Zagranicą PAN
Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
Renata Kuskowska
tel. 22-182-65-11
e-mail: Renata.Kuskowska@pan.pl