Badania nad chorobami odkleszczowymi nowa inicjatywa naukowców

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Pod auspicjami PAN zawiązuje się obywatelska inicjatywa środowiska naukowego dedykowana przeciwdziałaniu  zakażeniom odkleszczowym. Jej skutkiem będzie powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Chorób Odkleszczowych, którego pierwsze spotkanie planowane jest 21 października w siedzibie Wrocławskiego Parku Technologicznego.

kleszcz

JerzyGorecki/pixabay.com

Choroby odkleszczowe to ważny problem społeczny, medyczny, naukowy i gospodarczy. Mimo że od odkrycia bakterii Borrelia burgdorferi, patogenu wywołującego boreliozę, jedną z chorób odkleszczowych, upłynęło niespełna ponad 30 lat, w ostatnich latach notuje się stały wzrost zakażeń. W 2015 r. odnotowano w Polsce 13 625 przypadków boreliozy, a w roku 2016 aż 21 220. Borelioza to nie jedyne zagrożenie. Przenoszone przez kleszcze patogeny wywołują także babeszjozę, kleszczowe zapalenie opon mózgowych, anaplazmozę oraz tularemię, których skutki są groźne dla ludzi i zwierząt.

Temat ochrony przed kleszczami jest stale aktualny, a zwiększające się zagrożenie chorobami odkleszczowymi wymaga podjęcia zdecydowanych działań, prowadzących do ograniczenia zakażeń.   

W założeniu interdyscyplinarny zespół zajmujący się rozwiązaniem problemu będzie panelem służącym koordynacji badań i przedsięwzięć organizacyjnych. Chodzi o uzyskanie efektu synergii, by poprzez wzajemne konsultacje doprowadzić do maksymalnego skrócenia czasu potrzebnego na osiągnięcie celu – rozwiązania problemów wywoływanych przez kleszcze. W tej inicjatywie kluczowe jest miejsce dla partnerów społecznych, jak na przykład Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę.

Przykładowe zadania obejmą między innymi: badania nad biologią kleszczy, stworzenie doustnych szczepionek celem powstrzymania łańcucha zakażeń w naturalnym środowisku dzikich zwierząt, badania i ograniczenie populacji gryzoni na miejskich terenach rekreacyjnych, badania immunologiczne, prace nad wiarygodnymi testami diagnostycznymi.