Nagroda Premiera Rzeczpospolitej Polskiej 2014 dla dr Eweliny Knapskiej

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Nagroda Premiera Rzeczpospolitej Polskiej 2014 dla dr Eweliny Knapskiej

Nagroda Premiera Rzeczpospolitej Polskiej 2014 została przyznana dr Ewelinie Knapskiej. Jej badania naukowe składające się na habilitację dotyczą problemów o dużym znaczeniu dla współczesnych społeczeństw, takich jak zaburzenia przetwarzania emocji czy zaburzenia oddziaływań międzyosobniczych.

Badając zachowanie zwierząt oraz odpowiadające mu mechanizmy mózgowe w zakresie tzw. wygaszania i odnawiania warunkowej reakcji strachu, dr Knapska wykazała, że z niskim i wysokim poziomem strachu związana jest aktywacja odmiennych, specyficznych układów komórek nerwowych obejmujących różne struktury mózgu. Wynik ten otwiera drogę do tworzenia zindywidualizowanych terapii zaburzeń przetwarzania strachu działających na poziomie pojedynczych neuronów. Ponadto, wykorzystując opracowane przez siebie modele, dr Knapska stwierdziła, że zarówno uczenie się strachu, jak i jego wygaszanie jest uwarunkowane przez oddziaływania społeczne.

29.08.2014