Projekt Badań Stosowanych NCBiR dla zespołu prof. Bożeny Kamińskiej

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Projekt Badań Stosowanych NCBiR dla zespołu prof. Bożeny Kamińskiej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało dofinansowanie na Projekt Badań Stosowanych pt: "Nowa, kompleksowa i wysoce specyficzna terapia glejaków" zgłoszony przez konsorcjum utworzone przez firmę GLIA s.a. i Instytut Biologii Doświadczalnej PAN.

Glejaki są najczęściej występującymi guzami mózgu, a z powodu późnej diagnozy i braku skutecznej terapii, przeżywalność pacjentów ze glejakiem złośliwym jest niska. Celem projektu jest zaprojektowanie krótkich peptydów, blokujących selektywnie białka sygnałowe wydzielane przez glejaka, które zwiększają inwazyjność komórek nowotworowych i wyłączają odpowiedź przeciwnowotworową. W ramach projektu zaplanowano systematyczne zbadanie aktywności hamujących peptydów, ich specyficzności oraz przeciwnowotworowego działania w zwierzęcym modelu ludzkiego glejaka. Kierownikiem projektu jest dr Paweł Wiśniewski (GLIA s.a.), a koordynatorem naukowym projektu ze strony Instytutu prof. Bożena Kamińska (oboje na zdjęciu).

28.08.2014