Konferencja „Polish Science Towards EMBL” w Instytucie Nenckiego

W dniach 19-20 czerwca 2018 w Instytucie Nenckiego odbyła się dwudniowa konferencja „Polish Science Towards EMBL”. Konferencja była współorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wzięło w niej udział blisko 170 uczestników, 14 wykładowców i kilkunastu znamienitych gości z Polski i zagranicy.

Pierwszy dzień konferencji obejmował sympozjum naukowe „Nencki-EMBL Symposium on Molecular BioMedicine”, w ramach którego wygłoszonych zostało 6 wykładów naukowych, oraz sesję posterową z udziałem zaproszonych gości. Drugi dzień konferencji był poświęcony uświetnieniu przystąpienia Polski do Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL). Uczestnicy mieli również możliwość wysłuchania kolejnych 8 wykładów naukowych.

EMBL.jpg