W dniach 17-22 czerwca Kraków gościł geofizyków i geologów z całego świata podczas Seismix2018

Ponad 100 naukowców z 23 krajów, 110 prezentacji ustnych i posterowych oraz 5 zaproszonych wykładów to podsumowanie International Symposium on Deep Seismic Profiling of the Continents and their Margins.

All na www.jpg

SEISMIX jest odbywającą się co dwa lata międzynarodową konferencją poświęconą obrazowaniu sejsmicznemu struktury skorupy ziemskiej. Pierwsze spotkanie odbyło się w roku 1984 w Cornell (USA) i od tego czasu konferencje te odbywały się m.in. w Kanadzie, Australii, Finlandii, Chinach, Hiszpanii i Szkocji. Konferencja ta oryginalnie została pomyślana jako miejsce wymiany poglądów sejsmologów zajmujących się krajowymi programami głębokich profilowań refleksyjnych, badających strukturę wnętrza kontynentów i ich krawędzi, takich jak np. COCORP w USA, BIRPS w Wielkiej Brytanii, DEKORP w Niemczech, LITHOPROBE w Kanadzie czy FIRE w Finlandii. W ostatnich latach SEISMIX ewoluował w stronę zagadnień bardziej aplikacyjnych, związanych z zastosowaniem metod sejsmicznych w poszukiwaniach złóż, rozpoznaniu zagrożeń naturalnych i monitoringu środowiskowego. Szeroko omawiane i prezentowane są także najnowsze zdobycze metodyczne w dziedzinie obrazowania sejsmicznego, np. inwersja pełnego pola falowego.

Dzięki zaangażowaniu polskich naukowców pracujących w Instytucie Geofizyki PAN m.in. w zakładach Obrazowania Geofizycznego pod kierunkiem prof. Michała Malinowskiego oraz Sejsmicznych Badań Litosfery wraz z badaczami z Instytutu Nauk Geologicznych PAN oraz w dowód uznania ich wkładu w światowy rozwój badań w dziedzinie głębokich profilowań wnętrza ziemi, 18 edycja SEISMIX odbyła się w Krakowie. Z racji miejsca organizacji, a także na podkreślenie globalnego zasięgu przedstawianych wyników badań, sympozjum SEISMIX 2018 nosiło tytuł Seismology between the Poles.
Intensywny program konferencji obejmował sesje wykładowe i posterowe z podziałem na następujące obszary tematyczne:

 • THE CONTINENTAL LITHOSPHERE;
  PASSIVE CONTINENTAL MARGINS;
  ACTIVE CONTINENTAL MARGINS;
  INNOVATIVE SESIMIC ACQUISITION AND PROCESSING TECHNIQUES;
  SEISMIC IMAGING FOR EARTH HAZARDS, RESOURCES AND NEAR-SURFACE;
  ADVANCED SEISMIC IMAGING AND INVERSION METHODS INCLUDING FWI AND INTERFEROMETRY;
  MID-OCEAN RIDGES AND OCEAN LITHOSPHERE
  CONTINENTAL RIFTS AND SEDIMENTARY BASINS+INTRA-CONTINENTAL DEFORMATION, COLLISION AND ACCREATION.

Wykłady zaprezentowali badacze z 5 ośrodków naukowych- prof. Shuichi Kodaira (JAMSTEC, Japonia), prof. Milena Marjanovic (IPGP, Francja); prof. Stanisław Mazur (ING PAN), prof. Michał Nemcok (Energy and Geoscience INST.at University of Utah, USA) oraz prof. Stephane Operto (University Cote d'Azur, Francja).
Wartością dodaną dla międzynarodowego grona ekspertów była możliwość zwiedzania Krakowa podczas 4 godzinnej pieszej wycieczki. Na trasie spaceru z przewodnikiem znalazły się Zamek Królewski i Katedra na Wawelu, Sukiennice,Collegium Novum, Kazimierz oraz Żudowskie Muzeum Galicja.

Konferencja SEISMIX2018 została objęta honorowym patronatem Komitetu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Geoplanet. (AZdunek)

DSCN5803.jpg

Posters.jpg

prof. Michał Malinowski.jpg

prof. Michał Malinowski