Zespół Prof. Agnieszki Dobrzyń wśród laureatów konkursu ‘Złoty Skalpel 2018’

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

10 października zostały ogłoszone wyniki konkursu ‘Złoty Skalpel 2018’. Drugie miejsce w tym konkursie zajął projekt BIONICZNA TRZUSTKA, realizowany przez konsorcjum: Instytut Nenckiego (Zespół prof. Agnieszki Dobrzyń), Fundacja na rzecz nauki i rozwoju (dr hab. Michał Wszoła), Politechnika Warszawska (prof. Wojciech Święszkowski), Warszawski Uniwersytet Medyczny (prof. Artur Kamiński), Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus oraz Medispace Sp.z o.o.

skalpel1 nencki news

‘Złoty Skalpel’ jest prestiżowym konkursem organizowanym od 10 lat przez wydawnictwo ‘Puls Medycyny’. 12-osobowy, międzydyscyplinarny Zespół Ekspertów wyróżnia innowacyjne projekty, których celem jest stworzenie nowej metody diagnostycznej lub terapeutycznej oraz charakteryzujących się największym potencjałem do zastosowań klinicznych i poprawy jakości opieki medycznej w Polsce. Więcej informacji: https://pulsmedycyny.pl/znamy-laureatow-konkursu-zloty-skalpel-2018-942118

Projekt BIONICZNA TRZUSTKA: ‘Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki’ opiera się na wykorzystaniu technologii biodrukowania narządów 3D, do stworzenia w pełni funkcjonalnej trzustki składającej się z zewnątrzkomórkowego matrix, naczyń oraz wysp trzustkowych powstałych z komórek macierzystych pacjenta, gotowej do przeszczepu. W Polsce jest ponad 2,5 miliona pacjentów  ze zdiagnozowaną cukrzycą, z czego ponad 200 000 to pacjenci z cukrzycą typu 1. Przeszczepianie narządów powstałych w wyniku biodrukowania coraz częściej znajduje zastosowania kliniczne. Przeszczep bonicznej trzustki, stworzonej w wyniku realizowanych badań, może w przyszłości stać się pełnoprawną metodą leczenia cukrzycy.