Komitet Geofizyki PAN w sprawie globalnego ocieplenia klimatu

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Komitet Geofizyki PAN ponawia apel o prowadzenie badań nad procesami klimatycznymi, jak również skutkami społecznymi i ekonomicznymi wywołanymi zmianami klimatu, a także nad ewentualnymi działaniami adaptacyjnymi i łagodzącymi, na wypadek  gdyby międzynarodowe wysiłki zmierzające do ograniczenia tych zmian nie przyniosły rezultatu.

Oficjalne stanowisko Komitetu Geofizyki PAN w sprawie ocieplenia klimatu