Portal projektu Sat4Envi ruszy pod koniec 2020 r.

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Pod koniec 2020 r. zacznie działać portal projektu Sat4Envi, którego celem jest stworzenie narzędzia do powszechnego i łatwego udostępniania danych satelitarnych. Projekt Sat4Envi realizuje konsorcjum, którego liderem jest IMGW-PIB, a partnerem m.in. Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Portal projektu Sat4Envi ruszy pod koniec 2020.jpg

Blisko 18 mln zł ze środków UE w ramach Operacyjnego Programu Polska Cyfrowa, otrzymały polskie instytucje, m.in. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), na przechowywanie, przetwarzanie i dystrybucję danych z satelitów w ramach projektu Sat4Envi.

Partnerami IMGW-PIB w projekcie są: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Polska Agencja Kosmiczna oraz Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH.

„Jesienią przyszłego roku planujemy taki testowy portal udostępnić szerszemu gronu użytkowników, wybranych użytkowników, właśnie do testowania, po to, żeby można było zmodyfikować jakieś rzeczy i na koniec 2020 r. oddać już narzędzie, które (...) będzie działało dobrze” - powiedziała dziennikarzom koordynatorka projektu, dr Bożena Łapeta z IMGW-PIB, w czasie konferencji, która odbyła się we wtorek Warszawie.

Jak wyjaśniła dr. Łapeta, celem projektu jest stworzenie narzędzia do powszechnego i łatwego udostępniania danych satelitarnych z m.in. satelitów programu Copernicus, jak również meteorologicznych i środowiskowych. „Dla kogo? W zasadzie dla każdego. Natomiast mając na uwadze specyficzne potrzeby niektórych instytucji chcemy te dane udostępniać funkcjonalnościami, które będą służyły przede wszystkim instytucjom sektora bezpieczeństwa publicznego oraz administracji publicznej” - mówiła.

„Chodzi tu o to, żeby dostarczały informacji o sytuacji, w której przyszło służbom działać” - dodała. Mowa tu m.in. o danych dot. aktualnej sytuacji meteorologicznej.

Dane mogą być też wykorzystane przez administrację publiczną do analizy np. stanu suszy w rolnictwie. „Możliwości jest naprawdę bardzo dużo” - przekonywała Łapeta. Podkreśliła, że konsorcjum skupia się na działaniach kryzysowych i operacyjnych, bo te „są istotne”.

Również indywidualny użytkownik - po uprzedniej rejestracji - będzie mógł skorzystać z danych udostępnianych w ramach portalu, m.in. z zestawu obrazów satelitarnych. „Każdy będzie mógł również pobrać dane surowe, w postaci binarnej - tu nie ma żadnych ograniczeń, definiując czas i definiując obszar, rodzaj czujnika czy satelity te dane będzie mógł pobrać zarówno bieżące, jak i historyczne” - opisała  B. Łapeta.

Specjalistka przypomniała, że zobrazowania udostępnianie w ramach projektu będą przedstawiały bieżącą sytuację, w przeciwieństwie do tych, które są dostępne np. w serwisie Google Maps, gdzie najczęściej mają kilka lat.

Środki na realizację projektu pochodzą z budżetu środków europejskich (ok. 85 proc.) i z budżetu państwa (ok. 15 proc.). Podczas realizacji projektu Sat4Envi w latach 2018-2020 planowana jest między innymi rozbudowa naziemnej stacji odbioru i przetwarzania danych satelitarnych, utworzenie archiwum danych wraz z systemem obsługi klienta, a także opracowanie i przeprowadzenie serii szkoleń dla użytkowników końcowych.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl