Zmiany klimatu: oficjalne stanowisko Polskiej Akademii Nauk

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Media chętnie poruszają ostatnio temat zmian klimatu. Niestety nie zawsze w sposób rzetelny. W trosce o jakość debaty publicznej przedstawiamy oficjalne i jednoznaczne stanowisko Polskiej Akademii Nauk (PAN). Podkreślamy, że to działalność człowieka jest dominującą przyczyną współczesnego ocieplenia klimatu, a nauka ma na to niezbite dowody.

Zmiany klimatu

„Obecnie dysponujemy niepodważalnymi dowodami naukowymi na następujące zjawiska.

  • Ziemia ulega szybkiemu ociepleniu. Już obecnie średnia temperatura jest o 1 stopień Celsjusza wyższa w porównaniu z czasem sprzed gwałtownego rozwoju przemysłu.
  • Emisja gazów cieplarnianych powstałych w wyniku działalności człowieka jest głównym czynnikiem wywołującym zmiany klimatu.
  • Wiele ze spowodowanych w ten sposób zmian już dziś ma negatywny wpływ na społeczeństwo i może pogłębić problemy społeczne.
  • Wciąż istnieje szansa na uniknięcie totalnego kryzysu klimatycznego. Jednak wraz z upływem czasu bardzo szybko się zmniejsza.

Jeśli szansa ta całkiem przepadnie, rozwój ludzkości zostanie udaremniony, a stosowanie paliw kopalnych, które w dużej mierze rozwój ten umożliwiło, stanie się naszym przekleństwem”.

Deklaracja ze szczytu COP24 w Katowicach

Powyższy cytat pochodzi ze wspólnej deklaracji Polskiej Akademii Nauk, Papieskiej Akademii Nauk
oraz Narodowego Centrum Badań Naukowych, przyjętej 10 grudnia 2018 roku podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach.

Pełna treść deklaracji jest dostępna w specjalnym numerze magazynu „Academia” (nr 1/6/2019) wydawanego przez PAN.

Stanowisko Komitetu Geofizyki PAN

W maju 2018 roku swoje stanowisko przyjął też Komitet Geofizyki PAN. Również ten dokument wskazuje, że narastający wzrost średniej temperatury Ziemi jest powiązany z emisją gazów cieplarnianych i może się okazać katastrofalny dla różnych aspektów życia i działania ludzkości.

Przeciwdziałanie tym zagrożeniom wymaga solidarnej współpracy w skali globalnej. Chodzi m.in. o redukcję emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności węglowej w skali planety przed końcem XXI wieku.

Pełna treść stanowiska jest dostępna na stronie Komitetu Geofizyki PAN.

Raport EASAC

Członkowie PAN są aktywni w wielu gremiach naukowych badających zmiany klimatyczne. Dobrym przykładem jest tu raport z czerwca 2019 roku, zrealizowany w ramach międzynarodowej grupy roboczej EASAC. Eksperci przeanalizowali w nim zależności między zmianami klimatycznymi a zdrowiem Europejczyków. Więcej o raporcie i płynącym z niego wnioskach na stronie internetowej PAN.

Apel Polskiej Akademii Nauk

W trosce o jakość debaty publicznej oraz rzetelne edukowanie społeczeństwa apelujemy do dziennikarzy o posługiwanie się aktualnymi i wiarygodnymi informacjami.