Rolnictwo zjada Ziemię. Jest nowy raport IPCC o klimacie i gruntach

Po niemal tygodniowych obradach w Genewie IPCC uzgodniło ostateczny wygląd specjalnego raportu o klimacie i gruntach. Skupiono się w nim na problemach pustynnienia, degradacji ziemi, wpływie gazów cieplarnianych na ekosystemy, opcjach zrównoważonego gospodarowania gruntami, a także związanym z tym bezpieczeństwem żywności.

Popękana od słońca ziemia

Wybrane wnioski

  • Ludzie mają bezpośredni wpływ na ponad 70% powierzchni lądów (bez lodowców).
  • Rolnictwo wykorzystuje obecnie 70% zasobów słodkiej wody na Ziemi.
  • Obecnie marnuje się 25-30% wyprodukowanej żywności.
  • Erozja gleby wywołana rolnictwem jest od 10 do 100 razy większa niż powstawanie nowych lądów.
  • Od czasów przedprzemysłowych temperatura powietrza nad powierzchnią ziemi wzrosła dwa razy więcej niż średnie globalne temperatury.
  • Szacuje się, że z antropogenicznych źródeł emisji gazów cieplarnianych 13% dwutlenku węgla, 44% metanu i 82% tlenku azotu w atmosferze pochodzi z rolnictwa, leśnictwa i innego wykorzystania gruntów przez człowieka.

Jak powstał raport

  • Jest oparty na pracy 107 czołowych badaczy z 52 państw.
  • 53% autorów badań pochodzi z państw rozwijających się.
  • Wykorzystano wyniki z ponad 7 tysięcy artykułów naukowych.
  • Przed wydaniem zebrano ponad 28 tysięcy komentarzy i recenzji.

Czym jest IPCC

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC) to założone 20 lat temu na wniosek członków Narodów Zjednoczonych ciało doradcze.

Jego podstawowym celem jest analiza najrzetelniejszych, istniejących badań dotyczących zmian klimatu i dostarczanie w ten sposób obiektywnej wiedzy.

Duże poruszenie wywołał raport „Globalne ocieplenie o 1,5 °C” opublikowany w 2018 tuż przed Szczytem Klimatycznym COP24 w Katowicach.

Z kolei na wrzesień 2019 IPCC planuje wydanie raportu poświęconego stanowi oceanów i lodowców.

Źródło informacji: Raport IPCC