The Mining Forum and Exhibition 2019. Relacja z konferencji

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

400 uczestników, 90 referatów i 2 dni wypełnione rozmowami o górnictwie i surowcach mineralnych. W międzynarodowej konferencji w Berlinie wzięli udział m.in. pracownicy Instytutu Mechaniki Górotworu PAN (IMG PAN).

Pracownicy Instytutu Mechaniki Górotworu PAN na konferencji w Berlinie

Stanowisko Instytutu Mechaniki Górotworu PAN (od lewej): mgr inż. Mateusz Dudek, dr inż. Paweł Jamróz, dr inż. Rafał Misa, dr hab. inż. Jerzy Krawczyk, prof. dr hab. inż. Anton Sroka, dr hab. inż. Krzysztof Tajduś

To już 15. edycja prestiżowego wydarzenia The Mining Forum and Exhibition. Konferencja odbywa się co 2 lata. W tym roku eksperci spotkali się 27-28 czerwca w Berlinie.

IMG PAN był jednym z partnerów imprezy i zorganizował w jej ramach 2. Konferencję Naukową im. Stanisława Knothego (we współpracy z DMT GmbH & Co. KG.)

Zaproszeni eksperci wygłosili referaty o tematyce związanej z dorobkiem naukowym patrona konferencji. Przedstawiono też cząstkowe wyniki szeregu projektów unijnych (MERIDA, I2MON i PICTO) współrealizowanych przez IMG PAN.

Instytut prezentował również swoją ofertę naukowo-badawczą wraz z osiągnięciami w zakresie konstrukcji oraz wdrażania narzędzi i systemów pomiarowych.

Źródło informacji i zdjęcia: Instytutu Mechaniki Górotworu PAN