Polsko-ukraińskie badania bursztynu. Seminarium w Muzeum Ziemi PAN

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

­„Złoża i właściwości bursztynu” to projekt realizowany wspólnie przez Polską Akademię Nauk i Narodową Akademię Nauk Ukrainy. 27 sierpnia eksperci spotkali się w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, aby omówić efekty dotychczasowych prac.

Muzeum Ziemi PAN jest w Polsce wiodącą placówką prowadzącą badania bursztynu i koordynuje wspomniany polsko-ukraiński projekt (przewidziany na lata 2018-2020). Podczas sierpniowego seminarium naukowcy przedstawili wyniki swoich prac.

Prof. Maria Krynytska (Narodowy Uniwersytet Inżynierii Wodnej i Środowiskowej w Równem na Ukrainie) zaprezentowała monografię „Bursztyn Polesia. Przewodnik”. Publikacja opisuje zarówno uwarunkowania geologiczne, jak i kwestie wykorzystania bursztynu w przemyśle i sztuce. Opracowanie obejmuje okres od przedprzemysłowej eksploatacji złóż aż do rekultywacji obszarów pokopalnianych.

Dr Jacek Kasiński i dr hab. Barbara Słodkowska przedstawili pierwsze, wstępne wyniki badań geologicznych złoża lubelskiego, prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Wybrane metody konserwacji bursztynu omówiła z kolei mgr Katarzyna Kwiatkowska, koncentrując się na archeologicznych przedmiotach z bursztynu.

Natomiast mgr Alicja Pielińska nakreśliła obszerny dorobek naukowy dotyczący bursztynu, zawarty w pracach Muzeum Ziemi PAN.

Seminarium towarzyszyła prezentacja publikacji o bursztynie, wydanych przez Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.

Owad zatopiony w bursztynie

Pluskwiak zatopiony w bursztynie (tzw. inkluzja)

Naukowcy dyskutują podczas seminarium w Muzeum Ziemi PAN

Źródło informacji: Muzeum Ziemi PAN w Warszawie

Zdjęcie bursztynu: Katarzyna Szczepaniak / Muzeum Ziemi PAN w Warszawie

Zdjęcie z seminarium: Adam Pieliński / Muzeum Ziemi PAN w Warszawie