Płonie Biebrzański Park Narodowy CBK PAN wspiera walkę z pożarem monitorując sytuację z orbity

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Według danych satelitarnych obszar objęty pożarem powiększył się ośmiokrotnie. Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym strawił niemal 4200 hektarów. 

Specjaliści Centrum Informacji Kryzysowej (CIK) w Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN) od kilku dni monitorują rozwój wydarzeń oraz zasięg pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wykorzystując wysokorozdzielcze obrazy oraz dane przesłane przez amerykańskie satelity Landsat-7 i Landsat-8 oraz europejskiego satelitę Sentinel-3 naukowcy z CBK PAN są w stanie określić nie tylko wielkość obszaru dotkniętego pożarem ale również położenie i rozmiar czoła pożaru, a także kierunek przemieszczania się żywiołu. Obserwacje z trzech ostatnich dni pokazują, że 20 kwietnia obszar pożaru zajmował 528 ha i bardzo szybko się powiększał. W ciągu kolejnej doby uległ potrojeniu (1486 ha), a 22 kwietnia obejmował powierzchnię 4175 ha. Znowuż sekwencja czasowa obrazów z 21 kwietnia uwidoczniła, że linia ognia przemieszczała się w kierunku południowo-zachodnim. 

cbkpan200423_biebrza3.jpg

Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym, satelitarna analiza zasięgu pożaru. Fot. CBK PAN.

Naukowcy śledzą również sytuację korzystając z danych satelitów meteorologicznych, m.in. satelity Aqua. Obraz z satelitów meteorologicznych nie jest tak dokładny jak ten z satelitów Landstad ale pozwala na zobrazowanie i zmierzenie długości chmury dymu. Miedzy 20 a 22 kwietnia chmura dymu sięgała 120 km długości, docierając aż do granic województwa mazowieckiego.

Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN wpiera zarządzanie kryzysowe w Polsce i Unii Europejskiej, specjalizując się m.in. we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań opartych o obserwacje satelitarne i lotnicze (w tym drony), oraz szeroko pojętą geoinformację. Zagadnienia związane z pożarami, w tym szacowanie ryzyka pożarowego w Europie, są również przedmiotem badań naukowców Zakładu Obserwacji Ziemi CBK PAN. 

Monitoring pożaru w  Biebrzańskim Parku Narodowym realizowany jest na zlecenie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, w ramach stałego porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym PSP i CBK PAN. 

cbkpan200423_biebrza1.jpg

Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym, analiza obserwacji z satelitów Landsat. Fot. CBK PAN.

cbkpan200423_biebrza2.jpg

Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym, analiza obserwacji z satelitów Landsat-7 i Sentinel-3. Fot. CBK PAN.

Źródło informacji: Centrum Badań Kosmicznych PAN