Raport EASAC "Wydobycie gazu łupkowego: sprawy szczególnie istotne dla Unii Europejskiej"

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Organizacja EASAC (European Academies Science Advisory Council), której członkiem jest Polska Akademia Nauk, wydała raport "Shale gas extraction: issues of particular relevance to the European Union". Treść dokumentu, jak również jego streszczenie oraz notatkę prasową (wszystkie materiały w języku angielskim) zamieszczamy do pobrania.

DO POBRANIA:

EASAC Statement
EASAC Executive Summary
EASAC Press release