Tydzień Szczytu Nauk Arktycznych w Krakowie

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Już od 13 kwietnia 2013 r. do Krakowa na Tydzień Szczytu Nauk Arktycznych zjeżdżać będą badacze, politycy i przedstawiciele rdzennej ludności zamieszkującej północne obszary naszego globu. Swój przyjazd zapowiedziało ponad 400 osób reprezentujących 21 krajów.

W uznaniu naszych obecnych dokonań w badaniach stref polarnych, a także historycznych wypraw polarnych na daleką Syberię, Svalbard i na Grenlandię, po raz pierwszy powierzono Polsce organizację kongresu (Tydzień Szczytu Nauk Arktycznych - ASSW). Jest to najbardziej uznana arktyczna konferencja naukowa na świecie. Prezentowane są na niej najnowsze wyniki badań o kluczowym znaczeniu nie tylko dla rozwoju nauki, lecz także dla decyzji gospodarczo-politycznych związanych z tym rejonem. Patronat nad imprezą objęli między innymi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Prof. Barbara Kudrycka oraz Spraw Zagranicznych - Radosław Sikorski, a ze strony nauki Prezes PAN – Prof. Michał Kleiber oraz Prezes Fundacji Nauki Polskiej – Prof. Maciej Żylicz.

Zmiany klimatyczne oddziałujące na całe środowisko Arktyki, mają również wpływ na funkcjonowanie niższych szerokości geograficznych
Zmiany klimatyczne oddziałujące na całe środowisko Arktyki, mają również wpływ na funkcjonowanie niższych szerokości geograficznych

Arktyka to region o unikalnych warunkach środowiskowych oraz specyficznym układzie społeczno-ekonomicznym, silnie uzależnionym od czynników naturalnych. Obecnie cały ten region podlega intensywnym przekształceniom, u podstawy których leży ocieplanie się klimatu. Zmiany klimatyczne oddziałujące na całe środowisko Arktyki, mają również wpływ na funkcjonowanie niższych szerokości geograficznych. Zatem zmiany w „Węźle Arktycznym” mają sięgające daleko regionalne i globalne implikacje.

Nad organizacją tej prestiżowej konferencji czuwa Polskie Konsorcjum Polarne utworzone przez 12 instytucji naukowych (uniwersytety: Jagielloński w Krakowie, Śląski w Katowicach, Wrocławski, Gdański, Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Jana Kochanowskiego w Kielcach, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademia Morska w Gdyni) oraz instytutów PAN (Geofizyki, Oceanologii i Nauk Geologicznych).

Inicjatorem Kongresu był Komitet Badań Polarnych przy Prezydium PAN, a obrady gościnnie przyjął w swoich murach Uniwersytet Jagielloński. Kongres zakończy się 19 kwietnia 2013 r.