Dyrektor Instytutu Fizyki PAN został podsekretarzem stanu w MNiSW

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Dyrektor Instytutu Fizyki PAN, prof. Leszek Sirko, został nowym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof. Leszek Sirko to kierownik wielu projektów badawczych, które realizowane były m.in. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W latach 2008-2014 był koordynatorem kluczowego projektu tego programu pt. „Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie – Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe”.

Prof. Leszek Sirko pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Fizyki PAN w Warszawie (2004-2011), a od 2011 roku Dyrektora Instytutu Fizyki PAN. Od 2014 roku jest członkiem Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Jest także członkiem Rad Naukowych Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Chemii Fizycznej PAN, Instytutu Fizyki Molekularnej PAN oraz Instytutu Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.