Utkać nici mocniejsze niż struna fortepianu

Struna fortepianowa ma wytrzymałość rzędu dwóch gigapaskali. Wiązanie chemiczne między atomami węgla w cząsteczce jest 200 razy mocniejsze. Nauczyliśmy się z takich makrocząsteczek uzyskiwać niezwykle plastyczne polimery; pokazaliśmy, że możliwe jest otrzymanie nanowłókien wytrzymalszych niż stal - mówi prof. Andrzej Gałęski z CBMiM PAN, laureat Nagrody FNP 2018.

Czytaj więcej

Program rewitalizacji Polskiej Stacji Polarnej im. A. B. Dobrowolskiego na Antarktydzie

Polska Akademia Nauk oraz Instytut Geofizyki PAN zawarły z Geoscience Australia porozumienie Statement of Cooperation in Antarctic Geoscience, na mocy którego naukowcy obu krajów mogą prowadzić wspólne badania w zakresie nauk o Ziemi na obszarze Antarktyki. Jest to pierwszy dokument o współpracy naukowej w zakresie nauk o Ziemi, zawarty na tym szczeblu między Polską i Australią.

Czytaj więcej

Co naprawdę się dzieje na femtosekundowych skrzyżowaniach?

Gdy wiązki biegnących w tę samą stronę ultrakrótkich impulsów laserowych przecinają się ze sobą pod zauważalnym kątem, między impulsami dochodzi do różnorodnych oddziaływań. Zjawiska fizyczne się komplikują, a ich opis matematyczny staje się złożony obliczeniowo. Do przeprowadzenia odpowiednich symulacji trzeba wtedy angażować całe klastry komputerowe. Najnowsza wersja oprogramowania Hussar pozwala uporać się z obliczeniami nawet na zwykłym laptopie.

Czytaj więcej

Największa polska wyprawa naukowa wyruszy w Andy na początku 2019 r.

Największa polska, górska wyprawa naukowa wyruszy w Andy na początku 2019 r. Weźmie w niej udział ponad 40 osób, w tym 10 naukowców, którzy zbadają różne metody aklimatyzacji – powiedział jeden z uczestników ekspedycji dr n. med. Patryk Krzyżak. W wyprawie biorą udział m.in. specjaliści z Polskiej Akademii Nauk, Akademii Wychowania Fizycznego oraz uniwersytetów medycznych.

Czytaj więcej

W poszukiwaniu cząstek spokrewnionych

W 2012 roku w Wielkim Zderzaczu Hadronów odkryto bozon Higgsa, ostatnią brakującą cząstkę Modelu Standardowego. Od tego czasu trwają poszukiwania nowych, spokrewnionych z nim cząstek, przewidywanych przez różne teorie wychodzące poza znaną fizykę. W gronie faworytów do zaobserwowania wymienia się zwłaszcza bozony Higgsa z dodatnim lub ujemnym ładunkiem elektrycznym. Czy jednak cząstki te naprawdę istnieją?

Czytaj więcej

Monowarstwy ujawnione

Ciekłokrystaliczne warstwy o grubości pojedynczej cząsteczki mogą tworzyć niezwykle skomplikowane struktury. Złożoność budowy takich monowarstw utrudnia ich zobrazowanie za pomocą standardowej mikroskopii skaningowej. Mimo to zdjęcia z mikroskopu STM, które uzyskano w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, pierwszy raz ujawniają szczegóły budowy monowarstw dimerów ciekłokrystalicznych, wskazują też na mechanizmy odpowiedzialne za narodziny chiralności.

Czytaj więcej

Wspaniały potencjał generatywny trójkąta Sierpińskiego

Jeden tranzystor, zaledwie parę cewek i kondensatorów. Nawet tak prosty układ elektroniczny może stać się oscylatorem o zaskakującym bogactwie zachowań – udowodnili naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, przy udziale partnerów z włoskich uniwersytetów w Katanii i Trydencie.

Czytaj więcej

Interaktywne sterowanie rozmiarami nanocząstek katalizatora

5, 10, a może 15? Ile nanometrów powinny liczyć nanocząstki katalizatora, żeby reakcja przebiegała optymalnie? Odpowiedzi zwykle szuka się poprzez mozolne testy. W IChF PAN opracowano technikę usprawniającą przebieg takiej optymalizacji w układach mikrofluidycznych. Rozmiary nanocząstek katalizatora można teraz zmieniać w zależności od potrzeb, zachowując ciągły przepływ przez złoże katalizatora.

Czytaj więcej

Prof. Malinowski: mamy 30 lat na zatrzymanie ocieplenia

Powinniśmy zredukować emisję dwutlenku węgla do atmosfery do zera w ciągu najbliższych 30 lat, a w ciągu najbliższych 15 lat obniżyć ją o połowę; w przeciwnym wypadku grozi nam wyginięcie – powiedział prof. Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, przewodniczący Komitetu Geofizyki PAN.

Czytaj więcej