Polski pomysł na wydajne perowskity

Ogniwa fotowoltaiczne oparte na perowskitach są wydajniejsze, jeśli perowskit jest utarty mechanicznie, a nie uzyskany klasycznie - w roztworze. Nad wyjaśnieniem tego zjawiska pracuje dr inż. Daniel Prochowicz z Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

Czytaj więcej

LIGO i Virgo ogłaszają cztery nowe detekcje fal grawitacyjnych

W sobotę naukowcy obecni na roboczej konferencji Gravitational Wave Physics and Astronomy w College Park w Maryland (USA) przedstawili nowe wyniki dotyczące obserwacji fal grawitacyjnych emitowanych przez układy podwójne obiektów zwartych (czarnych dziur i gwiazd neutronowych), uzyskane w pierwszej i drugiej kampanii obserwacyjnej prowadzonej przez sieć zaawansowanych detektorów fal grawitacyjnych: dwa finansowane przez NSF detektory LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) oraz europejski detektor Virgo.

Czytaj więcej

Portal projektu Sat4Envi ruszy pod koniec 2020 r.

Pod koniec 2020 r. zacznie działać portal projektu Sat4Envi, którego celem jest stworzenie narzędzia do powszechnego i łatwego udostępniania danych satelitarnych. Projekt Sat4Envi realizuje konsorcjum, którego liderem jest IMGW-PIB, a partnerem m.in. Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Czytaj więcej

Komitet Geofizyki PAN w sprawie globalnego ocieplenia klimatu

Komitet Geofizyki PAN ponawia apel o prowadzenie badań nad procesami klimatycznymi, jak również skutkami społecznymi i ekonomicznymi wywołanymi zmianami klimatu, a także nad ewentualnymi działaniami adaptacyjnymi i łagodzącymi, na wypadek  gdyby międzynarodowe wysiłki zmierzające do ograniczenia tych zmian nie przyniosły rezultatu.

Czytaj więcej

Zespół Prof. Agnieszki Dobrzyń wśród laureatów konkursu ‘Złoty Skalpel 2018’

10 października zostały ogłoszone wyniki konkursu ‘Złoty Skalpel 2018’. Drugie miejsce w tym konkursie zajął projekt BIONICZNA TRZUSTKA, realizowany przez konsorcjum: Instytut Nenckiego (Zespół prof. Agnieszki Dobrzyń), Fundacja na rzecz nauki i rozwoju (dr hab. Michał Wszoła), Politechnika Warszawska (prof. Wojciech Święszkowski), Warszawski Uniwersytet Medyczny (prof. Artur Kamiński), Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus oraz Medispace Sp.z o.o.

Czytaj więcej

Bitcoin lepszy od dolara? Analizy statystyczne Instytutu Fizyki Jądrowej PAN

Już sama nazwa nie budzi zaufania: kryptowaluty. Zlepki bitów, przez wielu uznawane za pieniądz wątpliwej natury. Zaawansowane analizy statystyczne rynku bitcoina, wykonane w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, nie wykazały jednak żadnych istotnych różnic między jego podstawowymi parametrami statystycznymi, a ich odpowiednikami wyznaczonymi dla respektowanych rynków finansowych. Bitcoin jest lepszą walutą niż mógłby się wydawać?

Czytaj więcej

Ukryte stany elektronowe na drodze do nanokrystalicznych półprzewodników

Gdy naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, realizując granty Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (konkurs TEAM), przystępowali do prac nad kolejnym materiałem zaprojektowanym pod kątem wydajnej produkcji nanokrystalicznego tlenku cynku, nikt nie oczekiwał niespodzianki. Zaskoczenie było naprawdę ogromne: zaobserwowane przemiany fizyko-chemiczne okazały się wyjątkowo egzotyczne.

Czytaj więcej