gholem/www.pixabay.com

Ogniste smugi ze zderzeń jąder atomowych

Przy wielkich energiach zderzenie masywnych jąder atomowych w akceleratorze generuje nawet tysiące cząstek, wchodzących między sobą w interakcje. W Instytucie Fizyki Jądrowej PAN wykazano, że przebieg tego złożonego procesu można przedstawić za pomocą prostego modelu: ekstremalnie gorąca materia oddala się od miejsca kolizji rozciągając się wzdłuż pierwotnego toru lotu w smugi, przy czym im smuga bardziej odległa od osi zderzenia, tym większa jej prędkość

Czytaj więcej

Powstał „chit”, czyli pierwszy chemiczny bit

W klasycznej informatyce informację zapisuje się w bitach, w informatyce kwantowej – w bitach kwantowych, czyli kubitach. Eksperymenty w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie udowadniają, że do przechowywania informacji nadaje się nie tylko fizyka, ale również chemia. Rolę chemicznego bitu – „chitu” – może pełnić prosty układ trzech stykających się kropel, w których zachodzą reakcje oscylacyjne.

Czytaj więcej

Akcelerator także po polsku - pomyślne zakończenie testów

Prace nad akceleratorem zasilającym laser European XFEL zakończono w ośrodku badawczym w Hamburgu. W jego budowie brali udział m.in. naukowcy i technicy z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, Wrocławskiego Parku Technologicznego, firm Kriosystem (Wrocław) oraz KATES (Olsztyn), a Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest współudziałowcem przedsięwzięcia.

Czytaj więcej

Skuteczniejsza walka z bakteriami opornymi na antybiotyki

Tylko w tym roku w wyniku nieskuteczności antybiotyków na świecie umrze ok. 700 tys. ludzi. Wielu z nich mogłoby przeżyć, gdyby lekarze szybko otrzymywali dokładne informacje o wrażliwości bakterii atakujących chorego na wszystkie klinicznie ważne antybiotyki. Pierwszy przyrząd laboratoryjny zdolny dostarczyć tak kompleksowych danych powstaje w Warszawie w wyniku współpracy Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk i firmy BacterOMIC Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Jak ewoluował lód i co z tego dla klimatu wynika

Lodowce i wieloletnia zmarzlina to elementy środowiska geograficznego bardzo wrażliwe na zmiany klimatyczne. Jak ewoluowały? Dowiadujemy się tego z badań z wykorzystaniem prądu elektrycznego i z analiz sejsmicznych. Przedpola lodowca Hansa i okolic Hornsundu na Spitsbergenie bada dr hab. Mariusz Majdański z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej

Nowa metoda analizy w rekordowo szybkim przyrządzie do badania DNA

W diagnostyce medycznej znaczenie badań kodu genetycznego rośnie z dnia na dzień, a współczesna biologia molekularna nie mogłaby bez nich funkcjonować. Obecne techniki analizy DNA trudno jednak nazwać doskonałymi. Podczas prac nad rekordowo szybkim przyrządem do badań genetycznych firma Curiosity Diagnostics, spin-off warszawskiego Instytutu Chemii Fizycznej PAN akcelerowany w grupie Scope Fluidics, opracowała nowy sposób analizy DNA, łączący kluczowe zalety dwóch obecnie najczęściej stosowanych metod.

Czytaj więcej

W IChF PAN powstała nowatorska odmiana lasera światłowodowego

Impulsowe lasery zbudowane w całości na światłowodach są coraz chętniej stosowane przez przemysł. Optycy z warszawskiego Centrum Laserowego Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wytworzyli w światłowodzie ultrakrótkie impulsy o dużej energii, używając w tym celu sposobu, który dotychczas uchodził za niemożliwy do zrealizowania. Rozwiązanie okazało się nie tylko użyteczne, ale także zaskakująco proste!

Czytaj więcej

Pierwszy ślad różnic miedzy materią a antymaterią

Świat jest zbudowany głównie z barionów, cząstek składających się z trzech kwarków. Dlaczego nie ma w nim antybarionów, skoro tuż po Wielkim Wybuchu materia i antymateria powstawały w takich samych ilościach? Wiele wskazuje, że po dekadach poszukiwań fizycy są bliżej odpowiedzi. W eksperymencie LHCb przy Wielkim Zderzaczu Hadronów, w którym bierze udział Instytut Fizyki Jądrowej PAN, trafiono na ślad różnic między barionową materią a antymaterią

Czytaj więcej

Naukowcy z IChF PAN walczą z lekoopornością bakterii

Naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk zrealizują projekt związany z opracowaniem systemów diagnostycznych do walki z bakteriami. – Chcemy zmierzyć się z jednym z największych wyzwań ochrony zdrowia na świecie, z lekoodpornością bakterii – powiedział prof. Piotr Garstecki.

Czytaj więcej

Szpitale mogą szybko identyfikować bakterie zagrażające chorym

Wkrótce praktycznie każdy szpital będzie w stanie w ciągu zaledwie minut zidentyfikować gatunki bakterii odpowiedzialne za infekcję rozwijającą się u pacjenta. Nową, łatwą do zaadaptowania i tanią procedurę analityczną opracowali naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Główną rolę odgrywają w niej nowatorskie biokoniugaty: świecące, magnetyczne mikrocząstki pokryte odpowiednio dobranymi bakteriofagami.

Czytaj więcej