Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur - wiadomości w skrócie

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Prezentujemy aktualności w skrócie z Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu. 

Wiadomości:

 • Międzynarodowe Laboratorium otrzymało elektromagnes 0.5 T o dużej średnicy otworu (150 mm), który można wykorzystać np. do badań materiałowych w temperaturach od 2 K (kriostat) do 1500 C (piec). Aktualnie elektromagnes jest uruchamiany, w lutym planowane są testy i kalibracja.
 • W niedługim czasie ML wzbogaci się o 2 magnesy impulsowe. Magnesy zostaną nam przekazane przez Instytut Leibnitza IFW w Dreźnie.
 • Odbyło się kolejne spotkanie grupy SML (Smart Materials Lab) z udziałem przedstawicieli zainteresowanych placówek naukowo-badawczych Wrocławia (INTiBS PAN, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, Instytut Elektrotechniki).
 • Międzynarodowe Laboratorium było prezentowane przez Dyrektora prof. M. Millera na Konferencji “Polish innovation in advanced materials & nanotechnologies” jaka odbyła się w Tel Avivie w grudniu 2014 roku.

Interesujące seminaria:

 • Prof. dr hab. M. Maśka (Zakład Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Śląski, Katowice);
  „Czy nieporządek może wzmacniać nadprzewodnictwo”
 • 13 stycznia 2015 r. ML miało możliwość obejrzeć niezwykle ciekawy film dokumentalny o J. Czochralskim, pt.: „Powrót Chemika”, w reżyserii A. Laszczki. Po projekcji odbyła się dyskusja z udziałem biografa prof. Czochralskiego, dr. Pawła Tomaszewskiego.

Najnowsze publikacje:

 • Mirosław Miller
  "Europejska strategia RIS3 a sprawa polska, czyli jak uczynić polską i dolnośląską gospodarkę inteligentną"
  Śląska Republika Uczonych; Schlesische Gelehrtenrepublik; Slezská vědecká obec, 2014, Vol. 6
 • Albina Nikolaeva, Leonid Konopko, Tito Huber, Ivan Popov, Pavel Bodiul and Evghenii Moloshnik
  “Temperature and magnetic dependence of the resistance and thermopower in the topological insulator Bi1−xSbx nanowires”
  Physica Status Solidi (a), Volume 211, Issue 6, June 2014, DOI: 10.1002/pssa.201300189
 • A.A. Nikolaevaa, L.A. Konopko, V.M. Grabov, V.A. Komarov, N. Kablukova, Gh.I. Paraa, and I.A.Popova
  “Semimetal-Semiconductor Transitions in Bismuth Antimony Films and Nanowires Induced by Size Quantization”
  Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2014, Vol. 50, No. 5,
  DOI: 10.3103/S1068375514050068
 • Agrinskaya N.V., Berezovets V.A., Kozub V.I.
  “Positive magnetoresistance peaked at ferromagnetic transition in Mn-doped quantum wells GaAs/AlGaAs”
  JETP Letters, vol.100, Iss.3, DOI 10.7868/S0370274X14150053
 • M. Miller, K. Rogacki
  "Involvement of scientists from Ukraine in investigations carried out by the Wrocław Branch of PAS: Application of magnetic materials to construct new generation sensors"
  Annual Report 2014, Polish Academy of Science, Mathematics, Chemistry and Earth Sciences
 • D. Gajda, A. Morawski, A. Zaleski, M. Kurnatowska, T. Cetner, G. Gajda, A. Presz, M. Rindfleisch and M. Tomsic
  „The influence of HIP on the homogeneity, Jc, Birr, Tc and Fp in MgB2 wires”
  Supercond. Sci. Technol., 2015, Vol. 28, No. 1, doi:10.1088/0953-2048/28/1/015002

Wrocław 20.01.2015