Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur - wiadomości w skrócie

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Prezentujemy aktualności w skrócie z Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu.

Wydarzenia:

 • W dniach 26 i 27 czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Międzynarodowego Laboratorium.

 • 17 czerwca 2014 r. została podpisana umowa o współpracy dwustronnej między naszym Laboratorium a jednym z największych centrów badawczych Niemiec – Helmholtz Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR).
  Wcześniej partnerami zostali również:
      A.A. Baikov Institute of Metallurgy and Material Science RAS, Moscow (Rosja)
      National University Lviv Polytechnic, Lviv (Ukraina)
      Kotel'nikov Institute of Radio-engineering and Electronics RAS, Moscow (Rosja)
      Faculty of Physics  M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow (Rosja)
      National Research Nuclear University “MEPhI”, Moscow (Rosja)
      Instytut  Chemii Uniwersytetu w Białymstoku (Polska)
      Polskie Towarzystwo Fizyczne (Polska)
 • Dyrektor Międzynarodowego Laboratorium, prof. Mirosław Miller został wyróżniony tytułem Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich w edycji 2014.
 • Międzynarodowe Laboratorium jako jedna z pierwszych instytucji podpisała Pakt dla Horyzontu 2020. Dokument ten ma na celu włączenie się polskich jednostek naukowych do Programu badawczego, który w latach 2014-2020 zastąpi Program Ramowy FP 7.
 • Zgłoszony przez Międzynarodowe Laboratorium wspólny polsko-mołdawski  projekt badawczy pt. „Zjawiska kwantowe w interfejsach multikryształów Bi-Sb w silnych polach magnetycznych”, którego koordynatorem ze strony polskiej jest mgr Andrzej Gilewski, został zatwierdzony do realizacji i włączony do Wykazu polsko-mołdawskich wspólnych projektów badawczych na lata 2013–2015.

Wrocław 02.07.2014
Zdjęcie: Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur