Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur - wiadomości w skrócie

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Prezentujemy aktualności w skrócie z Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu.

Wiadomości:

  • W tegorocznej edycji konkursu Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk na nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe uzyskane w wyniku badań prowadzonych przez polskich i rosyjskich uczonych, wspólną nagrodą PAN i RAN wyróżniono serię prac pt. "Nowe funkcjonalne materiały magnetyczne na bazie związków wysoko-czystych pierwiastków ziem rzadkich i metali przejściowych". Laureatami konkursu zostali pracownicy naszego Laboratorium, prof. Tomasz Palewski i dr Jacek Ćwik, pracownik Instytutu Niskich Temperatura i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, prof. Henryk Drulis, oraz pracownicy Instytutu Metalurgii im. Bajkowa RAN w Moskwie, prof. Gennady Burkhanov i dr Irina Tereshina.

Najnowsze publikacje:

Wrocław 08.01.2014