Nowy międzynarodowy kwartalnik "ECONTECHMOD"

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Nowy międzynarodowy kwartalnik "ECONTECHMOD"

Ukazały się pierwsze numery (Vol. 1 i Vol. 2/2012) nowego międzynarodowego kwartalnika ECONTECHMOD wydawanego wspólnie przez Polska Akademię Nauk Oddział w Lublinie, Politechnikę Lwowską i Instytut Odlewnictwa w Krakowie. Czasopismo to, redagowane w języku angielskim i rosyjskim, jest poświęcone ekonomice technologii i modelowaniu procesów.

Redaktorami naczelnymi pisma są prof. prof. Eugeniusz Krasowski – przewodniczący Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa Oddziału PAN w Lublinie i Juri Bobalo – rektor Politechniki Lwowskiej.

DO POBRANIA:

Okładka Vol. 1

Okładka Vol. 2

Spis treści Vol. 1

Spis treści Vol. 2