XIX Konferencja Naukowa "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna"

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
XIX Konferencja Naukowa "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna"

W dniach 14-16 października 2015 r. na terenie Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN w Warszawie odbędzie się organizowana przez Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej oraz Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN XIX Krajowa Konferencja Naukowa „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”. Honorowy patronat nad Konferencją sprawuje Prezes PAN prof. dr hab. Jerzy Duszyński.

Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej jest ogólnokrajowym, cyklicznym wydarzeniem naukowym, zainicjowanym przez Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, które odbywa się zazwyczaj co 2 lata, nieprzerwanie od 1976 r. Ma ona istotny wpływ na integrację środowiska naukowego oraz rozwój tej dyscypliny w Polsce. Tegoroczna Konferencja będzie połączona z uroczystymi obchodami 40-lecia istnienia IBIB PAN.

Tematyka konferencji obejmuje tradycyjnie: biopomiary i analizę biosygnałów, modelowanie struktur i procesów fizjologicznych, sieci neuronowe, telemedycynę i teleinformatykę, mikro- i nanosensory, sztuczne i hybrydowe narządy, genomikę, obrazowanie procesów biologicznych, domowe systemy monitorowania, ergonomikę, obróbkę informacji, zarządzanie danymi i bezpieczeństwo pacjenta. Tematyka tegorocznej Konferencji zostanie wzbogacona o nowe zagadnienia: bioinformatykę, medycynę regeneracyjną, inżynierię tkankową oraz sesję poświęconą nowoczesnym materiałom do zastosowań biomedycznych.
Konferencja jest współfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.ibib.waw.pl/kbib/.