Nagroda MSW dla Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Na XXI Forum Teleinformatyki zespół z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów otrzymał nagrodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za wynik badań prezentowanych w czasie sesji „Młodych Mistrzów”. Badania były realizowane na zlecenie i za pieniądze dużej informatycznej spółki giełdowej i dotyczyły metod zapobiegania atakom sieciowym typu DDOS (tzw. Distributed Denial of Service). Ich celem jest dalszy rozwój i wsparcie usługi ochrony przed takimi atakami spółki zlecającej badania.

Nagroda MSW dla Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów
Od lewej stoją: Sławomir Chabros – Prezes, członek Rady Programowej Forum Teleinformatyki, prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz – IBS PAN, dr hab. inż. prof. WAT Bolesław Szafrański – przewodniczący Rady Programowej Forum Teleinformatyki, Jarosław Kowalik – Szef Działu Bezpieczeństwa, Departament Teleinformatyki MSW, Dominik Składanowski – Dyrektor Departamentu Teleinformatyki MSW, Aleksander Brol – jeden z nagrodzonych młodych badaczy, dr Piotr Zioło – kierujący nagrodzonym projektem, Paweł Sowiński – jeden z nagrodzonych młodych badaczy, Karina Piwarska – Zastępca Kierownika Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów.

Temat jest istotny nie tylko komercyjnie, ale również ze względu na bezpieczeństwo państwa jako, że ataki tego typu mogą być przeprowadzane na wrażliwe elementy tzw. infrastruktury krytycznej. Oficjalne wręczenie nagrody przez Dyrektora Departamentu Teleinformatyki MSW Dominika Składanowskiego odbyło się w dniu 24 listopada 2015 r. w Instytucie Badań Systemowych PAN.

Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów działa w strukturze Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Korzystając z najlepszych brytyjskich wzorców Centrum rozwija współpracę pomiędzy środowiskiem naukowym a firmami i instytucjami chcącymi usprawnić swoje procesy biznesowe, produkty i usługi, wykorzystując przy tym metody matematyczne i informatyczne.