Polish Scientific Networks: Science & Business

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Ruszyły zapisy na drugą edycję konferencji Polish Scientific Networks poświęconej współpracy nauki z biznesem, która odbędzie się w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2016 r. we Wrocławiu. Jej organizatorami są Akademia Młodych Uczonych, Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konferencja odbędzie się w kampusie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Konferencja PSN kierowana jest przede wszystkim do naukowców zainteresowanych zastosowaniem badań naukowych w praktyce oraz do firm chcących rozwinąć swoją innowacyjność poprzez współpracę z naukowcami. Głównym celem konferencji jest dyskusja nad sposobami komercjalizacji wyników badań, oraz pomoc w nawiązaniu współpracy między środowiskiem naukowym a firmami i organizacjami zainteresowanymi tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnych technologii.Sesje wykładowe PSN będą dotyczyć nie tylko nowoczesnych technologii, w tym technologii IT i biomedycznych, ale także innowacji społecznych. Wykład otwierający konferencję wygłosi Grzegorz Brona z firmy Creotech Instruments S.A. oraz Uniwersytetu Warszawskiego, a kolejne wykłady plenarne przedstawią:

  • w sesji INNOWACJE SPOŁECZNE: Jakub (Kuba) Wygnański, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”,
  • w sesji NOWOCZESNE TECHNOLOGIE: Piotr Garstecki, Instytut Chemii Fizycznej PAN,
  • w sesji INNOWACJE IT: Michał Lach, Startup Hub Poland,
  • w sesji INNOWACJE W MEDYCYNIE I BIOTECHNOLOGII: Katarzyna Rogiewicz, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris

W programie konferencji przewidziano trzy panele dyskusyjne: „Jak innowacje społeczne mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów cywilizacyjnych?”, „Jak z sukcesem prowadzić współpracę między jednostkami naukowymi a biznesem?” oraz „Jak wykorzystać polski potencjał naukowy w rozwoju nowoczesnych technologii?”. Do udziału w panelach zaproszenie przyjęli między innymi prof. Wiceprezesi PAN prof. Edward Nęcka i prof. Elżbieta Frąckowiak, Podsekretarz Stanu w MNiSW dr Piotr Dardziński, Wiceprezes Zarządu FNP dr Tomasz Perkowski, a także liczni przedstawiciele biznesu.

Linki do programów red. K. Michalskiego:

Audycja w Programie Pierwszym Polskiego Radia z udziałem prof. Janusza Bujnickiego i dr Anny Ajduk: http://www.polskieradio.pl/7/161/Artykul/1603135,Kierunki-kariery-mlodych-naukowcow-w-Polsce
Audycja „Porozmawiajmy o… nauce” (6 kwietnia 2016 r.) z udziałem dr hab. Moniki Kaczmarek, prof. IRZiBŻ PAN i dr Anny Ajduk: http://warszawa.tvp.pl/24783742/06052016

Ze względu na liczne prośby osób zainteresowanych udziałem w konferencji Polish Scientific Networks rejestracja uczestników została wydłużona do dnia 10 maja br. Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: https://www.nauka.gov.pl/polish-scientific-networks-informacje/rejestracja_psn_2016.html

Więcej informacji o konferencji: http://www.nauka.gov.pl/polish-scientific-networks/