Wkrótce start drugiego polskiego satelity naukowego Heweliusz

Wkrótce start drugiego polskiego satelity naukowego Heweliusz

Przewiduje się, że na początku lipca 2014 r. drugi polski satelita naukowy Heweliusz zostanie wyniesiony w przestrzeń kosmiczną. Heweliusz dołączy do pierwszego polskiego satelity Lem, działającego w przestrzeni kosmicznej od listopada 2013 r. Nad urządzeniami pracowali specjaliści z Centrum Badań Kosmicznych PAN i Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie.

Czytaj więcej

Trzy stacje europejskiego systemu radioastronomicznego LOFAR w Polsce

W Polsce powstaną trzy stacje europejskiego systemu radioastronomicznego LOFAR. System umożliwi badania obiektów wczesnego Wszechświata, ewolucji galaktyk, ich gromad, radiogalaktyk i kwazarów. Stacje powstaną w okolicach Olsztyna, Bochni i Poznania. Budowę stacji w Borowcu k. Poznania koordynuje Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Czytaj więcej

Dr Michał Komorowski laureatem prestiżowego grantu EMBO (Excellence In Life Sciences)

Dr Michał Komorowski, pracownik Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, został laureatem prestiżowego grantu EMBO (Excellence In Life Sciences). Granty EMBO bezpośrednio wspierają utalentowanych młodych naukowców. Służą organizowaniu przez nich własnych, nowych laboratoriów. W efekcie dotacje te pozwalają na powrót utalentowanych naukowców do krajów aktywnie rozwijających nauki podstawowe.

Czytaj więcej
Nowy międzynarodowy kwartalnik "ECONTECHMOD"

Nowy międzynarodowy kwartalnik "ECONTECHMOD"

Ukazały się pierwsze numery (Vol. 1 i Vol. 2/2012) nowego międzynarodowego kwartalnika ECONTECHMOD wydawanego wspólnie przez Polska Akademię Nauk Oddział w Lublinie, Politechnikę Lwowską i Instytut Odlewnictwa w Krakowie. Czasopismo to, redagowane w języku angielskim i rosyjskim, jest poświęcone ekonomice technologii i modelowaniu procesów.

Czytaj więcej