Choroby Alzheimera i choroby neurodegeneracyjne - konferencja

neuro

Konferencja polsko-francuska organizowana przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie, Instytut Francuski w Warszawie i Ambasadę Francuską w Warszawie poświęcone jest problematyce choroby Alzheimera i innych chorób neurodegeneracyjnych.

Motywacją do podjęcia tematyki konferencji są ogólnie znane światowe statystyki wskazujące na dramatycznie rosnącą liczbę chorych na chorobę Alzheimera i inne choroby neurodegeneracyjne. Fakt, że wciąż nie ma skutecznego leczenia, szczególnie skierowanego na przyczynę chorób na wczesnym etapie rozwoju podkreśla wagę badań prowadzonych na ten temat.
O kluczowych kwestiach badawczych w zakresie wskazania przyczyn, zwłaszcza na poziomie molekularnym, jak i wskazania potencjalnych dróg terapii dla choroby Alzheimera i innych chorób neurodegeneracyjnych dyskutować będą wybitni naukowcy polscy i francuscy, eksperci w dziedzinie chorób neurodegeneracyjnych.
 
Konferencja odbędzie się 4 listopada 2016 w godzinach 9:00 – 15:00, w głównej Sali Konferencyjnej w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie. W trakcie konferencji plakaty z uzyskanymi wynikami w dziedzinie będą prezentować młodzi naukowcy polscy i francuscy.
 
Program konferencji oraz link do rejestracji, która jest bezpłatna, ale obowiązkowa (do 26 października br):
http://www.institutfrancais.pl/pl/evs/alzheimer
Polish French scientific conference 01