Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Międzynarodowe seminarium "Citizen science - aspekty merytoryczne, prawne i etyczne"

Wprowadzaniu nowych technologii do nauki i medycyny towarzyszy transformacja mechanizmów powstawania innowacji w tej dziedzinie, a zwłaszcza udziału przedstawicieli społeczeństwa w tych procesach. Zjawisko to bywa określane jako "citizen science". Terminem tym określa się współudział w nauce osób niebędących ekspertami w planowaniu i wykonywaniu doświadczeń naukowych, ich analizie, wnioskowaniu oraz formułowaniu zasad polityki naukowej. Polska Akademia Nauk organizuje poświęcone tej kwestii międzynarodowe seminarium zatytułowane „Citizen science – aspekty merytoryczne, prawne i etyczne” 26 października 2015 r. w Warszawie.

Spektakularnym przykładem "citizen science" może być ustanowienie przez rząd brytyjski tzw. Longitude Prize w celu uzyskania opinii społeczeństwa wyrażonej w głosowaniu, jaką problematyką należy się najpilniej zająć i uwzględnić w badaniach naukowych (spośród kilku zagadnień zaproponowanych przez ekspertów w 2014 roku opinia społeczna wskazała na narastający problem antybiotykoodporności bakterii). Wzrastającemu udziałowi laików w kształtowaniu obrazu opieki zdrowotnej i badań biomedycznych towarzyszy wzrost autonomii pacjentów oraz rekonfiguracja stosunków na linii lekarz-pacjent ze wzrostem napięcia pomiędzy wiedzą ekspercką opartą o złote standardy evidence-based medicine a wiedzą zgromadzoną przez pacjentów (przede wszystkim uzyskaną z internetu), co z kolei powoduje zacieranie istniejących kategorii zdrowotnych.  

Wychodząc naprzeciw temu problemowi, Polska Akademia Nauk organizuje międzynarodowe seminarium zatytułowane „Citizen science – aspekty merytoryczne, prawne i etyczne”, w toku którego główny referat wprowadzający wygłosi prof. Julian Kinderlerer, Prezydent European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE), organu doradczego Komisji Europejskiej.

Dotychczas swój udział w seminarium, jako wykładowcy, potwierdzili następujący eksperci:

  • Julian Kinderleler, Emeritus Professor of Intellectual Property Law, University of Cape Town, President, European Group on Ethics (EGE): The origin and faces of citizen science;
  • Henry Sauermann, Associate Professor of Strategic Management, GeorgiaInstitute of Technology, Scheller College of Business, Atlanta:Crowd/citizen science: conceptual issues and insights into patterns of user contributions;
  • Bernard Meunier, President, Académie des sciences, Paris: Can we get new drugs from participant-led biomedical research?

Obrady będą prowadzone w języku angielskim.

INFORMACJE OGÓLNE:

Organizator:
Polska Akademia Nauk

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
Prof. Andrzej Górski
Członek rzeczywisty PAN
Członek Komisji ds. Etyki w Nauce PAN
Członek European Group on Ethics in Science and New Technologies

Data i miejsce konferencji:
26 października 2015 r., godz. 11.00
Sala Lustrzana Pałacu Staszica w Warszawie (ul. Nowy Świat 72, I piętro)

Sekretariat organizacyjny:
Biuro Współpracy z Zagranicą PAN
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
Renata Kuskowska oraz Aleksandra Wiśniewska
tel. (22) 182 65 11, e-mail: renata.kuskowska@pan.pl