Enspire Science i PAN doradzają jak przygotować wniosek o grant ERC

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk zorganizowało w dniu 7 maja 2019 całodniowe i bezpłatne szkolenie dla naukowców planujących ubiegać się o granty ERC. Spotkanie otworzył Prof. dr hab. Romuald Zabielski - Wiceprezes PAN.

Następnie dyrektor BDN, Ewa Kuśmierczyk przedstawiła wsparcie Biura ds. Doskonałości Naukowej dla osób zainteresowanych aplikowaniem o granty ERC. Część warsztatową poprowadził Yoram Bar-Zeew, dyrektor zarządzający izraelskiej firmy Enspire Science, mający wieloletnie doświadczenie w doradzaniu naukowcom w aplikowaniu o granty unijne. Spotkanie składało się z czterech modułów i w jego trakcie zostały poruszone m.in. następujące zagadnienia: konstrukcja pomysłu badawczego, profil lidera, proces ewaluacyjny, aspekty techniczne aplikacji o grant ERC. Po części warsztatowej zainteresowani uczestnicy spotkania mieli okazję skonsultować swoje wnioski projektowe z pracownikami Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN. Dzięki uwagom i sugestiom Enspire Science i BDN PAN, kandydaci mieli okazję na doszlifowanie lub przeorganizowanie swoich koncepcji naukowych tak aby zwiększyć swoje szanse na sukces w zbliżających się konkursach ERC. Ponadto dla 10 naukowców posiadających najbardziej zaawansowane wnioski zostały przewidziane konsultacje indywidualne online z ekspertami Enspire Science.

W warsztatach wzięło udział prawie 100 naukowców reprezentujących różne obszary badawcze i pochodzących z różnych jednostek naukowych w całej Polsce.

prof. dr hab. Romulad Zabielski Wiceprezes PAN

prof. dr hab. Romulad Zabielski, Wiceprezes PAN

Ewa Kuśmierczyk dyrektor BDN PAN

Ewa Kuśmierczyk, dyrektor BDN PAN

Yoram Bar Zeew Enspire Science

Yoram Bar-Zeew, Enspire Science