Dr Olga Linkiewicz z Instytutu Historii PAN laureatką Nagród Historycznych „Polityki”

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

7 maja w redakcji „Polityki” zostały wręczone Nagrody Historyczne POLITYKI 2019 za książki o najnowszej historii Polski wydane w 2018 r.

Po raz pierwszy Nagrody zostały przyznane 60 lat temu. W skład Jury wchodzili i wchodzą wybitni polscy historycy oraz przedstawiciele tygodnika „Polityka”, a wyróżnione prace w większości weszły na trwałe do polskiej historiografii. Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: prace naukowe, popularnonaukowe, pamiętniki, wydawnictwa źródłowe. „Polityka” przyznaje także nagrodę za debiut.

W tym roku najlepszym debiutem okazała się książka dr Olgi Linkiewicz „Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym” opublikowana przez Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas. Laureatce serdecznie gratulujemy! Więcej informacji o Nagrodach Historycznych „Polityki” i pozostałych laureatach pod linkiem: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nagrodyhistoryczne