Rusza nabór do Fulbright Specialist Program 2019

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Wnioski mogą składać m.in. jednostki naukowe PAN, które chcą  zacieśnić swoją współpracę z amerykańskimi naukowcami. Aplikować można od 1 października do 12 listopada 2019 r.

Klawiatura komputera, amerykańska flaga namalowana na jednym klawiszu

Fulbright Specialist Program to krótkoterminowe wymiany naukowo-badawcze koordynowane przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta. Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi specjalistami z USA oraz wspólną realizację projektu trwającego od 2 do 6 tygodni.

Pobyt specjalisty w Polsce może być związany z:

  • prowadzeniem wykładów i warsztatów,
  • uczestnictwem w konferencjach,
  • konsultacjami w zakresie prac programowych,
  • wykonywaniem ocen i ekspertyz,
  • rozwijaniem lokalnych projektów badawczych itd.

Fulbright Specialist Program jest wyjątkowy wśród programów Fulbrighta, ponieważ instytucje goszczące opracowują projekt bazując na swoich potrzebach i celach.

Nabór wniosków potrwa od 1 października do 12 listopada 2019 r. Mogą wziąć w nim udział  jednostki naukowe PAN, a także uczelnie wyższe, instytuty naukowo-badawcze, placówki oświatowe, instytucje rządowe, instytucje kulturalne, instytucje medyczne oraz organizacje pozarządowe.

W ramach programu stypendysta otrzymuje honorarium, podstawowe ubezpieczenie medyczne oraz bilet lotniczy do/z USA. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia stypendysty oraz kosztów podróży krajowych związanych z realizacją projektu.

Więcej informacji o naborze na stronie organizatora.

Źródło informacji: Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta