Gdańsk: wystawa o życiu i twórczości Brunona Zwarry

Działacz społeczny i publicysta. Pisarz, który stworzył portret miasta i najpiękniejszego gdańskiego pokolenia. 18 października 2019 r. przypada 100. rocznica urodzin Brunona Zwarry. Z tej okazji Biblioteka Gdańska PAN prezentuje wyjątkową kolekcję pamiątek z archiwum najsłynniejszego gdańskiego bówki.

Zwarra3.jpg

Na wystawie zobaczymy m.in. dokumenty mówiące o przynależności Brunona Zwarry do organizacji i stowarzyszeń polonijnych, świadectwa z Gimnazjum Polskiego oraz Szkoły Dokształcającej Macierzy Szkolnej czy papiery potwierdzające długoletnią pracę zawodową w branży emalierskiej.

Ciekawostką są pamiątki związane z klubem „Gedania”, w którym pisarz przed wojną trenował, i który w latach powojennych aktywnie wspierał. Warto zwrócić uwagę na zachowane oryginalne dokumenty jego ojca – Wojciecha Zwarry, działacza przedwojennej polonii gdańskiej.

Zwiedzający zobaczą maszynopisy uważanych dziś za dzieła pomnikowe „Wspomnień gdańskiego bówki” i „Gdańszczan”. Ekspozycję wzbogacają liczne fotografie prywatne i mapy z czasów Wolnego Miasta Gdańska, a także zdjęcia i nagrody artystyczne udostępnione przez córkę autora.

Wystawę „Brunon Zwarra 1919-2018. Z archiwum gdańskiego bówki” można oglądać od 18 października do 20 grudnia 2019 r. w historycznym gmachu Biblioteki Gdańskiej PAN przy ul. Wałowej 15.

Kontakt z kuratorem wystawy: Sabina Drożdziecka

Źródło informacji i grafiki: Biblioteka Gdańska PAN