Granty ERC bez tajemnic. Relacja z warsztatów PAN

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Ponad 100 naukowców spotkało się 24 października w Warszawie z przedstawicielami Rady Naukowej ERC. Badacze dowiedzieli się, w jaki sposób aplikować o prestiżowe granty oraz jak mądrze kierować swoją karierą. Warsztaty zorganizowała Polska Akademia Nauk (PAN).

small_2019-10-24_ERC_TROJDENA_0121.jpg

small_2019-10-24_ERC_TROJDENA_05.jpg

Prof. Jean-Pierre Bourguignon, Anna Budzanowska z resortu nauki, prof. Andrzej Jajszczyk i Ewa Kuśmierczyk z PAN

Uczestników wydarzenia powitali wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński i  Anna Budzanowska, dyrektor generalna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Następnie głos zabrali eksperci.

Prezes ERC prof. Jean-Pierre Bourgignon objaśnił dokładnie, czym różnią się granty ERC od innych źródeł finansowania. Z kolei prof. Andrzej Jajszczyk, jedyny członek Rady Naukowej ERC z Polski, przedstawił szczegółową ofertę programu. O wsparciu oferowanym przez PAN opowiedziała natomiast Ewa Kuśmierczyk, dyrektor Biura Doskonałości Naukowej.

Ciekawe sesje tematyczne

Kolejnym punktem programu były trzy równoległe sesje tematyczne. Pierwsza dotyczyła nauk inżynieryjnych i ścisłych. Dyskutowano o tym, jakie cechy powinien mieć doskonały kandydat ubiegający się o grant. Praktyczne wskazówki przedstawiło dwoje członków ERC. Prof. Barbara Romanowicz skupiła się na procesie oceny wniosków, a prof. Tomas Jungwirth podał szereg porównań między Polską a Czechami. Sesję zamknęła historia sukcesu dr. Piotra Achingera z Instytutu Matematycznego PAN, który zdobył grant ERC Starting zaledwie trzy lata po uzyskaniu tytułu doktora.

small_2019-10-24_ERC_TROJDENA_031.jpg

Prof. Barbara Romanowicz

 small_2019-10-24_ERC_TROJDENA_070.jpg

Prof. Thomas Jungwirth

small_2019-10-24_ERC_TROJDENA_044.jpg

Dr Piotr Achinger

small_2019-10-24_ERC_TROJDENA_0133.jpg

Druga sesja dotyczyła nauk o życiu. O formułowaniu ambitnego pomysłu badawczego opowiadał członek ERC prof. Nektarios Tavernarakis. Swoimi radami dzielił się też prof. Andrzej Dziembowski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, który zakończył już swój projekt ERC Starting otrzymany w 2012 roku.

small_2019-10-24_ERC_TROJDENA_040.jpg

Prof. Nektarios Tavernarakis

small_2019-10-24_ERC_TROJDENA_066.jpg

Prof. Andrzej Dziembowski

small_2019-10-24_ERC_TROJDENA_0128.jpg

Trzecia sesja dotyczyła nauk humanistycznych i społecznych. Prof. Manuel Arellano omówił wymogi dotyczące wniosku grantowego. Natomiast dr Michał Németh z Uniwersytetu Jagiellońskiego dzielił się swoimi doświadczeniami zdobytymi podczas pisania zwycięskiego wniosku, sfinansowanego z ERC w 2018 roku.

small_2019-10-24_ERC_TROJDENA_034.jpg

Prof. Manuel Arellano i dr Michał Németh

small_2019-10-24_ERC_TROJDENA_052.jpg

Dr Michał Németh

small_2019-10-24_ERC_TROJDENA_0126.jpg

Problemy polskich badaczy

Najwięcej emocji wzbudził panel dyskusyjny. Wzięli w nim udział przedstawiciele ERC, eksperci, doświadczeni naukowcy i młodzi badacze. Dyskusja była moderowana przez Ewę Kuśmierczyk z Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN. Wspólnie szukano odpowiedzi na pytanie, czy granty ERC są atrakcyjne dla  polskich uczonych. Wnioski z debaty znajdą się w podsumowaniu, które trafi do resortu nauki i ERC.

W panelu wzięli udział:

  • doświadczeni naukowcy (prof. Andrzej Jajszczyk i prof. Nektarios Tavernarakis z ERC, prof. Tadeusz Burczyński, dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN),
  • laureaci granów ERC (dr Piotr Achinger, dr Michał Németh, prof. Andrzej Dziembowski),
  • reprezentanci młodego pokolenia badaczy: dr Dominika Kwaśnicka z Uniwersytetu SWPS (laureatka programu Homing Fundacji na rzecz Nauki Polskiej), dr Ewa Sell-Kubiak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (członkini Rady Młodych Naukowców), dr hab. Wojciech Fendler z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (członek Akademii Młodych Uczonych) oraz dr Rohan Soman z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN (członek stowarzyszenia absolwentów MSCA Actions).

Podczas warsztatów laureaci grantów ERC zachęcali naukowców, by odważnie podchodzili do swoich marzeń badawczych i poświęcili czas na dokładne dopracowanie swoich pomysłów.

small_2019-10-24_ERC_TROJDENA_095.jpg

Prof. Zbigniew Marciniak

small_2019-10-24_ERC_TROJDENA_0114.jpg

Dr Michał Németh, dr Piotr Achinger i dr hab. Wojciech Fendler

Wydarzeniu towarzyszyła sesja plakatowa młodych naukowców, a także prezentacja oferty agencji finansujących badania.

small_2019-10-24_ERC_TROJDENA_0117.jpg

small_2019-10-24_ERC_TROJDENA_0131.jpg

Granty ERC

ERC – European Research Council (Europejska Rada ds. Badań Naukowych) to utworzona w 2007 r. unijna agenda. Jej celem jest wspieranie najlepszych badaczy, inżynierów i akademików. Członkowie Rady to 22 najwyższej rangi przedstawicieli europejskiego środowiska naukowego.

Prestiżowe granty ERC finansują pionierskie badania prowadzone na terenie Unii Europejskiej. Motto programu to „High risk – high gain”, a jedynym kryterium oceny pomysłów jest doskonałość naukowa. Budżet pojedynczego projektu to nawet 3,5 mln euro.

Dla naukowca zdobycie grantu ERC to jedno z najwyższych indywidualnych osiągnięć. W 2019 dwóch naukowców z Polski otrzymało finansowanie w konkursie Starting Grants. Czekamy na wyniki Consolidator Grants, w którym do drugiego etapu oceny zaproszono czworo naukowców z Polski

Wsparcie PAN dla naukowców

Polska Akademia Nauk wspiera polskich naukowców o staraniach o granty ERC. Badacze mogą korzystać z bezpłatnej pomocy oferowanej przez nasze Biuro Doskonałości Naukowej.

small_2019-10-24_ERC_TROJDENA_0100.jpg

small_2019-10-24_ERC_TROJDENA_079.jpg

Źródło informacji: Polska Akademia Nauk

Zdjęcia: Jarosław Deluga-Góra / PAN

Zapis wydarzenia dostępny na YouTube.